Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKA PRIREDITEV OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE (11. 3. 2020)

Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Novo mesto je v soorganizaciji z Občino Mokornog-Trebelno organizirala osrednjo regijsko prireditev ob 1. marcu – DNEVU CIVILNE ZAŠČITE. Slovesnost je potekala v sredo, 4. marca 2020, ob 17. uri, v Kulturno upravnem središču v Mokronogu.

Prisotne so nagovorili župan občine Mokronog-Trebelno, g. Anton Maver in slavnostni govornik g. Janez Petrovič, vodja izobraževalnega centra za zaščito in reševanje.
Prireditev so s kulturnim programom popestrili Glasbena šola Trebnje, skupina Mokronožci in  Osnovna šola Mokronog, skupaj s povezovalko programa ga. Petro Krnc Laznik.
Priznanja in znake civilne zaščite  letošnjim nagrajencem  so svečano podelili g. Janez Petrovič, vodja izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Ig in poveljnik Civilne zaščite Dolenjske regije g. Marjan Šmalc.
Ob tej priložnosti so bila vročena priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, poklicnih in prostovoljnih reševalnih sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč za leto 2019.
BRONASTI ZNAK Civilne zaščite kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se podeli naslednjim nagrajencem:
-       g. Alojz Dragan,
-       ga. Mojca Femec,
-       g. Peter Mikec,
-       g. Luka Šterk,
-       g. Martin Štubljar,
-       g. Silvo Vene,
-       ga. Cvetka Koćijaž in
-       g. Klemen Mihalič.

Srebrni znak Civilne zaščite kot priznanje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju ter  krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami so prejeli:
-       g. Anton Maver,
-       Prostovoljno gasilsko društvo Dragatuš za 110 let delovanja,
-       Prostovoljno gasilsko društvo Ponikve za 110 let delovanja,
-       Prostovoljno gasilsko društvo Selo pri Mirni za 120 let delovanja.

Zlati znak Civilne zaščite, kot priznanje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, hrabra dejanja ter raziskovalni dosežek na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so prejeli:
-       Prostovoljno gasilsko društvo Škocjan za 120 let delovanja,
-       g. Janez Bregant.

Tudi ob tej priložnosti izrekamo posebne čestitke prejemnikom priznanj Civilne zaščite in se jim zahvaljujemo za izredne dosežke na področju opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči.
Iskrena zahvala za gostoljubnost in pomoč pri organizaciji in izvedbi letošnje regijske prireditve Občini Mokronog-Trebelno, povezovalki programa ga. Petri Krnc Laznik, Glasbeni šoli Trebnje, Skupini Mokronožci  in  Osnovni šoli Mokronog za izveden kulturni program, g. Davidu Piškurju za okusno pogostitev ter vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k organizaciji in izvedbi letošnje regijske prireditve.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE