Facebook
Twitter
YouTube

DELNI REGIJSKI NAČRT ZIR OB VELIKEM POŽARU - PREDLOG (29. 7. 2019)

DELNI REGIJSKI NAČRT ZIR OB VELIKEM POŽARU V NARAVNEM OKOLJU V DOLENJSKI REGIJI - PREDLOG

Na podlagi 12.  člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16) Izpostava URSZR Novo mesto objavlja javno predstavitev predloga delnega Regijskega načrta zaščite in reševanja ob velikem požaru v naravnem okolju v Dolenjski regiji, verzija 1.0.

Javna predstavitev bo trajala od 29. julija 2019 do 31. avgusta 2019, vsak delovni dan na sedežu Izpostave URSZR Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto. Predstavitev regijskega načrta bo potekala po predhodni najavi pri skrbniku načrta. Kontaktni osebi: Stanislav Zagorc (07 37 19 202 ali stanislav.zagorc@urszr.si) in Janja Brulc (07 37 19 201 ali janja.brulc@urszr.si) . Načrt najdete na tej spletni strani pod povezavo Regijski načrti zaščite in reševanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE