Facebook
Twitter
YouTube

25. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP in CZ 2019 (22. 5. 2019)

25. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa-Semič 2019

Izpostava URSZR Novo mesto je v sodelovanju RKS OZ Črnomelj in občino Semič, v mesecu februarju razpisala regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa za leto 2019. K sodelovanju so bile pozvane občine, gospodarske družbe in območne organizacije rdečega križa.
Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je bilo izvedeno v Semiču, 18. maja 2019 s pričetkom ob 8.30 uri.

Ekipe so svoje znanje pod budnim očesom ocenjevalcev prikazale na štirih deloviščih in sicer za primer delne porušitve ostrešja stavbe, v primeru nesreče pri delu, primeru neurja in primeru prometne nesreče. Poškodovance so imitirali domačini različnih starosti, glede na vrsto poškodbe. Poškodbe so bile realistično prikazane. Vsak imitator je moral svojo vlogo 13 krat čim bolj enako ponoviti. Naloga ni bila lahka zato se jim iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.
Preverjanja se je udeležilo 13 ekip prve pomoči civilne zaščite podjetij in lokalnih skupnosti, prostovoljnih gasilskih društev ter območnih združenj rdečega križa Dolenjske in Bele krajine. Vse ekipe so dosegle lepe rezultate. Vsaka ekipa je bila za svoje delo nagrajena s pokalom in praktično nagrado. Vse ekipe od drugega mesta dalje so prejele pokal za tretje mesto.

Zap. št.

Ekipe

1

Ekipa prve pomoči RKS OZ Novo mesto– I. ekipa

2

Ekipa prve pomoči RKS OZ in PGD Črnomelj


Prvo uvrščena ekipa, ekipa prve pomoči RKS OZ Novo mesto– I. ekipa bo Dolenjsko regijo zastopala na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči jeseni 2019.
V imenu organizatorjev letošnjega preverjanja; občine Semič, RKS OZ Črnomelj in Izpostave Novo mesto se iskreno zahvaljujemo: občini Semič, županji Poloni Kambič s sodelavci za pomoč pri organizaciji in praktična darila za vse udeležence preverjanja, gasilcem GZ Semič, vsem imitatorjem poškodovancev, ocenjevalcem, in vsem ostalim posameznikom, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji in izvedbi preverjanja.

 

Za organizacijski odbor

Stane Zagorc, URSZR Izpostava Novo mesto

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE