Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKA PRIREDITEV OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE (8. 3. 2019)

Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Novo mesto je v soorganizaciji z Občino Črnomelj organizirala osrednjo regijsko prireditev ob 1. marcu – DNEVU CIVILNE ZAŠČITE. Slovesnost je potekala v ponedeljek, 4. marca 2019, ob 17. uri, v Kulturnem domu v Črnomlju.

Prisotne so nagovorili župan občine Črnomelj, g. Andrej Kavšek in slavnostni govornik g. Janez Petrovič, vodja izobraževalnega centra za zaščito in reševanje.

Prireditev so s kulturnim programom popestrili Kvartet saksofonov Glasbene šole Črnomelj in Otroška folklorna skupina Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj, skupaj s povezovalcem programa g. Jakom Birkelbachom.

Priznanja in znake civilne zaščite  letošnjim nagrajencem  so svečano podelili g. Janez Petrovič, vodja izobraževalnega centra za zaščito in reševanje Ig in poveljnik Civilne zaščite Dolenjske regije g. Klemen Gorše.

Ob tej priložnosti so bila vročena priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, poklicnih in prostovoljnih reševalnih sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč za leto 2018.

BRONASTI ZNAK Civilne zaščite kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se podeli naslednjim nagrajencem:

-       g. Rudi Kofalt,

-       g. Marko Matotek,

-      g. Pavel Železnik,

-       g. Janez Uhan,

-       višji vodnik Roman Gorenjc.

Za izredno požrtvovalno, humano in nesebično pomoč v času odpravljanja posledic neurja s točo, so bronasti znak za enkratno dejanje  civilne zaščite prejeli:

-       g. Jože Weiss,

-       g. Samo Kavčič,

-       ga. Antonija Balkovec,

-       ga. Marjetka Papež,

-       ga. Renata Kambič,

-       Boštjan Majerle

-       Območno združenje Rdečega križa Črnomelj,

-       Župnijska Karitas Črnomelj,

-       Center za socialno delo Črnomelj,

-       g. Gregor Flek,

-       g. Boris Kambič,

-       g. Robert Brunskole,

-       g. Franc Grahek,

-       g. Goran Mikšič,

-       g. Janez Dražumerič,

-       g. Aleksander Kuzma,

-       ga. Ines Vardjan Ružič,

-       ga. Anita Zupančič,

-       g. Tomaž Černe,

-       g. Srečko Hrastar,

-       g. Simon Mihič, častnik Slovenske vojske in

-       štabni vodnik Grega Ponikva,

Srebrni znak Civilne zaščite kot priznanje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju ter  krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami so prejeli:

-       dr. Elizabeta Žlajpah,

-       g. Jože Vrščaj,

-       Prostovoljno gasilsko društvo Globodol za 110 let delovanja.

Zlati znak Civilne zaščite, kot priznanje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, hrabra dejanja ter raziskovalni dosežek na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so prejeli:

-       Prostovoljno gasilsko društvo Šentrupert za 120 let delovanja,

-       g. Stanislav Zagorc,

-       g. Peter Šneljer.

 Najvišje priznanje PLAKETO sta prejela:

 Tudi ob tej priložnosti izrekamo posebne čestitke prejemnikom priznanj Civilne zaščite in se jim zahvaljujemo za izredne dosežke na področju opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Iskrena zahvala za gostoljubnost in pomoč pri organizaciji in izvedbi letošnje regijske prireditve Občini Črnomelj, povezovalcu programa g. Jaki Birkelbach, Glasbeni šoli Črnomelj  in Otroški folklorni skupni Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj za izveden kulturni program, g. Mateju Špec za okusno pogostitev ter vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k organizaciji in izvedbi letošnje regijske prireditve.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE