Facebook
Twitter
YouTube

Razpis 23. natečaja za izbor likovnih in literarnih del (18. 10. 2018)

V skladu s programom aktivnosti izobraževanja, za šolsko leto 2018/2019 in razpisom državnega natečaja Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR), je tudi letos Izpostava Novo mesto  razpisala Regijski natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo “NARAVNE IN DRUGE NESREČE – NEURJE!”.

Z natečajem »Naravne in druge nesreče – Neurje!« želimo mlade, njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti z neurjem in  njegovimi morebitnimi posledicami ter da spoznajo, da neurij ni mogoče preprečiti, lahko pa se nanje ustrezno pripravijo in s tem preprečijo ali omilijo posledice in škodo.

Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih skupinah. V natečaju sodelujoče osnovne šole in vzgojno varstveni zavodi oz. mentorji, naj likovne in literarne izdelke posredujejo na naslov: Izpostava URSZR Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, do 4. 2. 2019. Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala 5 del in jih poslala na državni izbor. Na regijskem nivoju bodo izbrana dela nagrajena, nagrajen bo tudi najaktivnejši vrtec in osnovna šola.

Državni izbor bo opravljen do 22. aprila 2019. V maju 2019 pa bo v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja, kjer bodo 35 avtorjem in njihovim mentorjem podeljene nagrade in potrdila.

Več informacij o o neurjih ter o napotkih, kako ravnati ob neurju si lahko ogledate na spletni strani  www.sos112.si .

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Dela_obrazec (Word datoteka)

Privolitev_mentor (Word datoteka)

Privolitev_otrok (Word datoteka)

Razpis_priloga (Word datoteka)

tabela_sodelujoci(priloga2) (Word datoteka)