Facebook
Twitter
YouTube

24. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP in CZ 2018 (26. 6. 2018)

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je bilo izvedeno 16. junija 2018 v Metliki.

Izpostava URSZR Novo mesto je razpisala regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa za leto 2018. K sodelovanju so bile pozvane občine, gospodarske družbe in območne organizacije rdečega križa.

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je bilo izvedeno v Občini Metlika, v Metliki, 16. junija 2018 s pričetkom ob 8.30 uri.

Za leto 2018 je župan občine Metlika g. Darko Zevnik ponudil gostovanje ekip prve pomoči v Metliki. In tako smo dobili organizacijski odbor za izvedbo preverjanja; občino Metlika, RKS OZ Metlika in URSZR Izpostavo Novo mesto.

Ekipe so svoje znanje pod budnim očesom ocenjevalcev prikazale na štirih deloviščih in sicer za primer porušitve stopnišča, v primeru nesreče pri delu, primeru množičnega pretepa in primeru prometne nesreče. Poškodovance so imitirali domačini različnih starosti, glede na vrsto poškodbe. Poškodbe so bile realistično prikazane. Vsak imitator je moral svojo vlogo 12 krat čim bolj enako ponoviti. Naloga ni bila lahko zato se jim iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.

Preverjanja se je udeležilo 12 ekip prve pomoči civilne zaščite podjetij in lokalnih skupnosti, prostovoljnih gasilskih društev ter območnih združenj rdečega križa Dolenjske in Bele krajine. Vse ekipe so dosegle lepe rezultate. Vsaka ekipa je bila za svoje delo nagrajena s pokalom in praktično nagrado. Vse ekipe od tretjega mesta dalje so prejele pokal za četrto mesto.

 

Ekipe

1

Ekipa prve pomoči OZRK Novo mesto– I. ekipa

2

Ekipa prve pomoči OZRK Novo mesto– II. ekipa

3

Ekipa prve pomoči občine Žužemberk

Prvo uvrščena ekipa, ekipa prve pomoči RKS OZ Novo mesto– I. ekipa bo Dolenjsko regijo zastopala na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči jeseni 2018.

V imenu organizatorjev letošnjega preverjanja; občine Metlika, RKS OZ Metlika in Izpostave Novo mesto se iskreno zahvaljujemo: občini Metlika, županu Darku Zevniku s sodelavci za pomoč pri organizaciji in praktična darila za vse udeležence preverjanja, gasilcem GZ Metlika, vsem imitatorjem poškodovancev, ocenjevalcem, lastnikom zemljišč na katerih smo pripravili delovišča in vsem ostalim posameznikom, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji in izvedbi preverjanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE