Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKA PRIREDITEV OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE (26. 3. 2018)

Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Novo mesto je v soorganizaciji z Občino Šentjernej organizirala osrednjo regijsko prireditev ob 1. marcu – DNEVU CIVILNE ZAŠČITE. Slovesnost je potekala v torek, 6. marca 2018, ob 17. uri, v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjernju.

Prisotne so nagovorili podžupan občine Šentjernej, g. Janez Selak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ga. Anja Kopač Mrak in slavnostni govornik g. Srečko Šestan, poveljnik  Civilne zaščite Republike Slovenije.

Prireditev so s kulturnim programom popestrili Šentjernejski oktet in učenci Otroška folklorna skupina Osnovne šole Šentjernej Šentlora, skupaj s povezovalko programa ga. Anito Petrič.

Priznanja in znake civilne zaščite  letošnjim nagrajencem  so svečano podelili g. Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije, ga. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in poveljnik Civilne zaščite Dolenjske regije g. Klemen Gorše.

Ob tej priložnosti so bila vročena priznanja Civilne zaščite najbolj zaslužnim pripadnikom Civilne zaščite, poklicnih in prostovoljnih reševalnih sestavov ter drugim posameznikom, skupinam, občinam in drugim organizacijam za zasluge in prispevek pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč za leto 2017.

BRONASTI ZNAK Civilne zaščite kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se podeli naslednjim nagrajencem:

1.    ga. JOŽICI GLAČ,

2.    ga. PETRI ŠTEFANIČ,

3.    ga. BRIGITI NAGODE,

4.    ga. BORICI NIKOLIĆ,

5.    ga. MINELI JAKOFČIĆ,

6.    ga. BRIGITI MODRINJAK,

7.    DOMU STAREJŠIH OBČANOV ČRNOMELJ,

8.    g. JOŽEFU PERU,

9.    PGD DOLENJA STARA VAS,

10.  g. ZVONKU ZORETU,

11.  g. MILANU KASTELICU,

12.  g. JURIJU ŠPEHARJU,

13.  g. SREČKU ADLEŠIČU,

14.  g. ALEŠU UDOVČU,

15.  g. DAMIJANU ŠINIGOJU, 

16.  EKIPI PRVE POMOČI  Območnega združenja Rdečega križa NOVO MESTO,

17.  g. ANDREJU LUKANU,

18.  OBČINI STRAŽA,

19.  GASILSKI  ZVEZI TREBNJE,

20.  GASILSKI  ZVEZI ŠENTJERNEJ,

21.  PROSTOVOLJNEMU GASILSKEMU  DRUŠTVU DOLENJA STRAŽA,

22.  PROSTOVOLJNEMU  GASILSKEMU DRUŠTVO VAVTA VAS,

23.  POLICIJSKI UPRAVI NOVO MESTO,

24.  GASILSKO REŠEVALNEMU CENTRU NOVO MESTO,

25.  GASILSKEMU  POVELJSTVU OBČINE DOLENJSKE TOPLICE,

26.  GASILSKEMU POVELJSTVU OBČINE MIRNA PEČ,

27.  GASILSKEMU POVELJSTVU OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE,

28.  GASILSKEMU  POVELJSTVU OBČINE NOVO MESTO,

29.  GASILSKEMU POVELJSTVU  OBČINE ŽUŽEMBERK in

30.  GASILSKEMU POVELJSTVU OBČINE ŠKOCJAN.

SREBRNI ZNAK civilne zaščite za posebne zasluge in poseben prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah naslednjim nagrajencem:

  1. MARTINU LUŽARJU.

Priznanja so prejela tudi Prostovoljna gasilska društva, ki praznujejo visoke jubileje, in sicer:

  1. Prostovoljno gasilsko društvo Mirna – Srebrni znak za 110 let delovanja,
  2. Prostovoljno gasilsko društvo Dobliče – Srebrni znak za 110 let delovanja,
  3. Prostovoljno gasilsko društvo Vinica – Zlati znak za 120 let delovanja in
  4. Prostovoljno gasilsko društvo Žužemberk – Plaketo za 130 let delovanja.

Tudi ob tej priložnosti izrekamo posebne čestitke prejemnikom priznanj Civilne zaščite in se jim zahvaljujemo za izredne dosežke na področju opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči.

Iskrena zahvala za gostoljubnost in pomoč pri organizaciji in izvedbi letošnje regijske prireditve Občini Šentjernej, povezovalki programa ga. Aniti Petrič, Šentjernejskemu oktetu in Otroški folklorni skupni Osnovne šole Šentjernej Šentlora za izveden kulturni program, Iskri pio d.o.o. za okusno pogostitev ter vsem ostalim, ki so kakorkoli pripomogli k organizaciji in izvedbi letošnje regijske prireditve.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE