Facebook
Twitter
YouTube

Regijskega načrta ZiR ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali (25. 9. 2017)

Na podlagi 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16) Izpostava URSZR Novo mesto objavlja javno predstavitev Regijskega načrta zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v Dolenjski regiji, verzija 2.0.

Javna predstavitev bo trajala od 18. septembra 2017 do 15. oktobra 2017, vsak delovni dan na sedežu Izpostave URSZR Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto. Predstavitev regijskega načrta bo potekala po predhodni najavi pri skrbniku načrta. Kontaktni osebi: Stanislav Zagorc (07 37 19 202 ali stanislav.zagorc@urszr.si) in Janja Brulc (07 37 19 201 ali janja.brulc@urszr.si) . Načrt najdete na spletni strani pod povezavo Regijski načrti zaščite in reševanja. 

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE