Facebook
Twitter
YouTube

23. Preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK 2017 (28. 6. 2017)

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je bilo izvedeno v Občini Škocjan, v kraju Škocjan, 17. junija 2017.

Na podlagi posveta, ki ga je organizirala Uprava RS za zaščito in reševanje na Igu in na osnovi novih Pravil za preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa, je Izpostava URSZR Novo mesto razpisala regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa za leto 2017. K sodelovanju so bile pozvane občine, gospodarske družbe in območne organizacije rdečega križa.

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči Civilne zaščite in Rdečega križa je bilo izvedeno v Občini Škocjan, v kraju Škocjan, 17. junija 2017 s pričetkom ob 9.00 uri.

Preverjanje izvedemo vsako leto v drugi lokalni skupnosti. Za leto 2017 je župan občine Škocjan Jože Kapler ponudil gostovanje ekip prve pomoči v Škocjanu. Glede na nove usmeritve glede načina preverjanja je bil Škocjan prava izbira. Škocjan pokriva RKS OZ Novo mesto. In tako smo dobili organizacijski odbor za izvedbo preverjanja; občino Škocjan, RKS OZ Novo mesto in URSZR Izpostavo Novo mesto.

Ekipe so svoje znanje pod budnim očesom ocenjevalcev prikazale na štirih deloviščih in sicer za primer močnejšega potresa, v primeru nesreče pri delu, primeru nesreče na kopališču in primeru prometne nesreče. Poškodovance so imitirali domačini različnih starosti, glede na vrsto poškodbe. Poškodbe so bile realistično prikazane. Vsak imitator je moral svojo vlogo 13 krat čim bolj enako ponoviti. Naloga ni bila lahko zato se jim iskreno zahvaljujemo za sodelovanje.

Preverjanja se je udeležilo 13 ekip prve pomoči civilne zaščite podjetij in lokalnih skupnosti, prostovoljnih gasilskih društev ter območnih združenj rdečega križa Dolenjske in Bele krajine. Ekipa prve pomoči po novem šteje od 3 do 6 članov. Kar dve ekipi sta svoje znanje prikazale  le s štirimi člani in dosegle lepo število točk. Vse ekipe so dosegle lepe rezultate. Vsaka ekipa je bila za svoje delo nagrajena s pokalom in praktično nagrado. Vse ekipe od tretjega mesta dalje so prejele pokal za četrto mesto.

Zap. št.

Ekipe

Opombe

1

Ekipa prve pomoči OZRK Novo mesto– I. ekipa

 

2

Ekipa prve pomoči KRKA d.d.

 

3

Ekipa prve pomoči OZRK Novo mesto– II. ekipa

 

4

Ekipa prve pomoči občine Žužemberk

 

4

Ekipa prve pomoči občine Semič

 

4

Ekipa civilne zaščite občine Črnomelj

 

4

Ekipa prve pomoči OZRK Trebnje

 

4

Ekipa prve pomoči OZRK Straža

 

4

Ekipa prve pomoči PGD Črnomelj

 

4

Ekipa prve pomoči občine Škocjan

 

4

Ekipa prve pomoči OZRK Metlika I.ekipa

 

4

Ekipa prve pomoči OZRK Metlika II ekipa

 

4

Ekipa prve pomoči JRS RC Novo mesto

Izven konkurence

Prvo uvrščena ekipa, ekipa prve pomoči OZRK Novo mesto– I. ekipa bo Dolenjsko regijo zastopala na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči jeseni 2017.

V imenu organizatorjev letošnjega preverjanja; občine Škocjan, RKS OZ Novega mesta in Izpostave Novo mesto se iskreno zahvaljujemo: občini Škocjan, županu Jožetu Kaplerju s sodelavci za pomoč pri organizaciji in praktična darila za vse udeležence preverjanja, gasilskemu občinskemu poveljstvu, gasilcem PGD Škocjan, vsem imitatorjem poškodovancev, ocenjevalcem, lastnikom zemljišč na katerih smo pripravili delovišča, Avto centru Krašna za praktična darila in vsem ostalim posameznikom, ki so kakorkoli pomagali pri organizaciji in izvedbi preverjanja.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE