Facebook
Twitter
YouTube

RAZPIS 21. NATEČAJA ZA IZBOR LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL (19. 10. 2016)

 

V skladu s programom aktivnosti izobraževanja, za šolsko leto 2016/2017 in razpisom državnega natečaja Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR), je tudi letos Izpostava Novo mesto  razpisala Regijski natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo “NARAVNE IN DRUGE NESREČE – POZOR, NEVARNE SNOVI!”.

Z natečajem »Naravne in druge nesreče – Pozor, nevarne snovi!« želimo mlade, njihove starše, vzgojitelje in učitelje ozavestiti, da s preventivnim znanjem in ravnanjem lahko nekatere nesreče preprečijo, pri nekaterih nesrečah pa pripomorejo k zmanjšanju škode oziroma sebi ali komu drugemu rešijo življenje.

V Sloveniji se veliko nevarnih snovi uporablja v različnih proizvodnih procesih, veliko nevarnih snovi pa se prepelje tudi po cestah, železniških tirih in morju. Tudi v vsakdanjem življenju se vsi srečujemo z nevarnimi snovmi (čistila, detergenti, kozmetični izdelki, baterije, barve, laki ipd). Ti izdelki nam lahko olajšajo življenje, ob nepravilni, nepazljivi ali prekomerni uporabi ter nepravilnem shranjevanju pa lahko predstavljajo nevarnost, saj škodljivo vplivajo na naše zdravje in okolje. Namen natečaja je, da se mladi v šoli ali doma seznanijo oz. pogovorijo o nevarnih snoveh, da spoznajo, v katerih izdelkih so nevarne snovi, katere nevarnosti so povezane z njimi ter da se znajo pravilno zaščititi in pravilno ukrepati, če pride do nesreče.

Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih skupinah. V natečaju sodelujoče osnovne šole in vzgojno varstveni zavodi oz. mentorji, naj likovne in literarne izdelke posredujejo na naslov: Izpostava URSZR Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, do 6. 2. 2017. Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala 5 del in jih poslala na državni izbor. Na regijskem nivoju bodo izbrana dela nagrajena, nagrajen bo tudi najaktivnejši vrtec in osnovna šola.

Državni izbor bo opravljen do 24. aprila 2017. V maju 2017 pa bo v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja, kjer bodo 35 avtorjem in njihovim mentorjem podeljene nagrade in potrdila.

Več informacij o prevetivnih ukrepih in navodilih za ravnanje si lahko ogledate na www.sos112.si pod rubriko NAPOTKI PREBIVALCEM OB NESREČAH.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE