Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKA PRIREDITEV OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE (10. 3. 2016)

Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Novo mesto je v soorganizaciji z Občino Škocjan organizirala osrednjo regijsko prireditev ob 1. marcu – DNEVU CIVILNE ZAŠČITE. Slovesnost je potekala v sredo, 9. marca 2015, ob 17. uri, v Osnovni šoli Frana Metelka Škocjan.

Na svečano Regijsko prireditev, so bili vabljeni predstavniki vseh Dolenjskih in Belokranjskih občin, Štab CZ za Dolenjsko, predstavniki Gasilskih zvez in gasilskih društev Dolenjske in Bele Krajine ter predstavniki zavodov, organizacij in društev, ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči na Dolenjskem in v Beli Krajini.

Prisotne so nagovorili župan občine Škocjan g. Jože Kapler in slavnostni govornik mag. Stanislav Lotrič, vodja sektorja za operativo na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje in član štaba civilne zaščite Republike Slovenije.

Prireditev je s kulturnim programom popestrili skupina Stari prijatelji, PS Plamen in na koncu Janez Lekše na harmoniki skupaj s povezovalko programa ga. Marinko Cerinšek.

Priznanja in znake civilne zaščite  letošnjim nagrajencem  sta svečano podelila Mag Stanislav Lotrič, vodja sektorja za operativo na Upravi RS za zaščito in reševanje in poveljnik Civilne zaščite Dolenjske regije Klemen Gorše.

BRONASTI ZNAK Civilne zaščite kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči se podeli naslednjim nagrajencem:

 1. Francu ANDERLIČU,
 2. Robertu JANEŽIČU,
 3. Petru ŽELEZNIKU,
 4. Tomažu RANGUSU,
 5. Marjanu JANKLJU,
 6. Mariji KORAČIN,
 7. Janezu OBERSTARJU,
 8. Antonu OGULINU,
 9. Mojci ERJAVEC,
 10. Janji BRULC,
 11. Marjanu ŠMALCU.

 Za uspešno opravljanje nalog podpore sistemu zaščite, reševanja in pomoči v času povečanega prihoda migrantov v Slovenijo ter pri soočanju z migrantsko problematiko so bronasto priznanje prejeli:

 1. Božidarju Johnu ŽELJKO,
 2. Ivu ZAGORCU,
 3. Vojaku Gregorju ZUPANČIČ,
 4. VVU XIV. Razreda Petru LEVSTKU,
 5. Mojci HARMANDIČ,
 6. OZRK Metlika,
 7. OZRK Črnomelj,
 8. OZRK Novo mesto,
 9. OZRK Trebnje.

 SREBRNI ZNAK civilne zaščite za posebne zasluge in poseben prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah naslednjim nagrajencem:

 1. Janezu BREGANTU.

 Srebrni znak CZ so prejela tudi Prostovoljna gasilska društva, ki praznujejo visoke jubileje, oz. 110 let delovanja:

 1. Prostovoljno gasilsko društvo Bela Cerkev,
 2. Prostovoljno gasilsko društvo Gorenje Vrhpolje,
 3. Prostovoljno gasilsko društvo Črmošnjice in
 4. Prostovoljno gasilsko društvo Mavrlen.

 ZLATI ZNAK civilne zaščite za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti CZ za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, hrabra dejanja ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah je prejelo:

 1. Prostovoljno gasilsko društvo Štrekljevec

 Najvišje priznanje PLAKETO CIVILNE ZAŠČITE za 140 delovanja je prejelo

 1. Prostovoljno gasilsko društvo Novo mesto

 Tudi ob tej priložnosti izrekamo posebne čestitke prejemnikom priznanj Civilne zaščite in se jim zahvaljujemo za izredne dosežke na področju opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE