Facebook
Twitter
YouTube

RAZPIS 20. NATEČAJA ZA IZBOR LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL (6. 10. 2015)

V šolskem letu 2015/2016 je Uprava RS za zaščito in reševanje razpisala 20. natečaj za likovna in literarna dela na temo »Naravne in druge nesreče - Delujmo preventivno« za predšolsko in šolsko mladino.

Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih kategorijah.

V natečaju sodelujoče osnovne šole in vzgojno varstveni zavodi oz. mentorji, naj likovne in literarne izdelke posredujejo na naslov: Izpostava URSZR Novo mesto, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, do 5.2.2016. Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala 5 del in jih poslala na državni izbor. Na regijskem nivoju bodo izbrana dela nagrajena, nagrajen bo tudi najaktivnejši vrtec in osnovna šola.

Državni izbor bo opravljen do 25. aprila 2016. V maju 2016 bo v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja, kjer bodo 35 avtorjem in njihovim mentorjem podeljene nagrade in potrdila.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE