Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKA PRIREDITEV OB DNEVU CZ (12. 3. 2015)

Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Novo mesto je v soorganizaciji z Občino Črnomelj organizirala osrednjo regijsko prireditev ob 1. marcu – DNEVU CIVILNE ZAŠČITE. Slovesnost je potekala v petek, 6. marca 2015, ob 17. uri, v Kulturnem domu v Črnomlju.

Na svečano Regijsko prireditev, so bili vabljeni predstavniki vseh Dolenjskih in Belokranjskih občin, Štab CZ za Dolenjsko, predstavniki Gasilskih zvez in gasilskih društev Dolenjske in Bele Krajine ter predstavniki zavodov, organizacij in društev, ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči na Dolenjskem in v Beli Krajini.
Prisotne so nagovorili županja občine Črnomelj ga. Mojca Čemas Stjepanovič, poveljnik Civilne zaščite Dolenjske in hkrati vodja Izpostave URSZR Novo mesto g. Klemen Gorše in slavnostni govornik mag. Stanislav Lotrič, vodja sektorja za operativo na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje in član štaba civilne zaščite Republike Slovenije.
Prireditev je s kulturnim programom popestril Otroški pevski zbor Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj in tamburice skupaj s povezovalcem programa Aleksandrom Rizničem. 
Poveljnik Civilne zaščite Dolenjske regije je svečano podelil priznanja letošnjim prejemnikom Bronastega znaka Civilne zaščite kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči naslednjim nagrajencem:

 1. Bojan Rangus,
 2. Anton Maver,
 3. Elizabeta Žlajpah,
 4. Ekipa prve pomoči PGD Zbure,
 5. Jože Vrščaj,
 6. Maks Trplan,
 7. PGD Mokronog,
 8. Anton Levstik,
 9. Anton Marinčič,
 10. Gregor Kos,
 11. Boris Sajevic,
 12. Jože Krivic,
 13. stotnik Anton Turk,
 14. nadporočnik Jurij Gorenc,
 15. poročnik Miran Kastelic,
 16. desetnik Janez Ovniček,
 17. desetnik Marko Simonič,
 18. poddesetnik Andrej Potrbin,
 19. Inženirska četa 72. brigade,
 20. Tone Čelič,
 21. Tina Nemanič,
 22. Željko Božidar John,
 23. Stanislav Zagorc,
 24. PGD Šentjernej,
 25. PGD Maharovec,
 26. PGD Orehovica,
 27. PGD Cerov Log,
 28. PGD Stara vas,
 29. PGD Dolenja Stara vas,
 30. PGD Ostrog,
 31. PGD Groblje,
 32. PGD Škocjan na Dolenjskem,
 33. PGD Dobrava,
 34. PGD Bela Cerkev,
 35. PGD Šmarjeta,
 36. PGD Šmihel pri Novem mestu,
 37. PGD Gorenje Vrhpolje,
 38. Erik Textor,
 39. Martin Lužar,
 40. Joško Jakše,
 41. Matjaž Kavšek,
 42. PGD Dvor,
 43. PGD Žužemberk,
 44. PGD Hinje,
 45. PGD Šmihel pri Žužemberku,
 46. PGD Ajdovec,
 47. PGD Križi,
 48. PGD Reber,
 49. Tomaž Obštetar.

Mag. Stanislav Lotrič, vodja sektorja za operativo na Upravi RS za zaščito in reševanje je svečano podelil prejemnikom Srebrnega znaka civilne zaščite za posebne zasluge in poseben prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah naslednjim nagrajencem:

 1. Jože Starešinič,
 2. PGD Mokro Polje,
 3. Klemen Gorše.

Mag. Stanislav Lotrič, vodja sektorja za operativo na Upravi RS za zaščito in reševanje je svečano podelil prejemnikom Zlati znak civilne zaščite za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti, usposobljenosti CZ za pomembne dosežke pri razvojnem in raziskovalnem delu, hrabra dejanja ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah.

 1. Anton Banovec,
 2. Klub podvodne aktivnosti Novo mesto,
 3. Gasilska zveza Metlika – za 60 let aktivnega delovanja,
 4. Gasilska zveza Novo mesto – za 60 let aktivnega delovanja,
 5. Gasilska zveza Trebnje – za 60 let aktivnega delovanja.

Tudi ob tej priložnosti izrekamo posebne čestitke prejemnikom priznanj Civilne zaščite in se jim zahvaljujemo za izredne dosežke na področju opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE