Facebook
Twitter
YouTube

RSZPIS 19. NATEČAJA ZA IZBOR LIKOVNIH IN LITERARNIH DEL (18. 9. 2014)

Uprava RS za zaščito in reševanje je v šolskem letu 2014/2015 za predšolosko in šolsko mladino razpisala 19. natečaj za izdelavo likovnih in literarnih izdelkov na temo »Naravne in druge nesreče – Ogenj ni igrača«.

Namen natečaja je, da se mladi seznanijo z ognjem, ki je sicer koristen pri mnogih vsakdanjih opravilih, ne sme pa postati prijatelj pri njihovi igri. Prijazen ogenjček se lahko hitro razširi v neobvladljiv požar, zato želimo, da se mladi seznanijo z različnimi nesrečami, ki se zgodijo ob njem, obenem pa se spoznajo s preventivnimi ukrepi, s katerimi lahko preprečijo nastanek požara ter s pravilnim ravnanjem ob njem, če do nesreče pride.
Natečaj je namenjen otrokom v vrtcih, učencem v osnovnih šolah in učencem osnovnih šol s posebnim programom. Natečaj bo potekal na državnem in regijskem nivoju.
Likovne in literane izdelke nam do 6. februarja 2015 pošljite na naslov: Izpostava URSZR Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Prosimo, da v okviru VVZ ali šole opravite predhodni izbor izdelkov, nam pa posredujete le izbrane izdelke iz vsakega sodelujočega razreda ali kategorije ter izpolnjeno tabelo, iz katere bo razvidno, koliko otrok je skupno sodelovalo pri ustvarjanju izdelkov za natečaj na posamezni šoli ali vrtcu. Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala po 5. del in jih poslala na državni izbor.
Razpis in podrobnejša navodila najdete v priponkah.
Želimo vam veliko uspeha pri izdelavi likovnih in literarnih izdelkov.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis_priloga (Word datoteka)

obrazec za izdelke (Word datoteka)

tabela sodelujoci (Word datoteka)