Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKA PRIREDITEV OB DNEVU CZ (13. 3. 2014)

Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje Novo mesto je v soorganizaciji z Občino Mokronog-Trebelno organizirala osrednjo regijsko prireditev ob 1. marcu – DNEVU CIVILNE ZAŠČITE. Slovesnost je potekala v torek, 11. marca 2014, ob 17. uri, v Kulturno upravnem središču v Mokronogu.

Na svečano Regijsko prireditev, so bili vabljeni predstavniki vseh Dolenjskih in Belokranjskih občin, Štab CZ za Dolenjsko, predstavniki Gasilskih zvez in gasilskih društev Dolenjske in Bele Krajine ter predstavniki zavodov, organizacij in društev, ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči na Dolenjskem in v Beli Krajini.
 
Prisotne so nagovorili župan občine Mokronog-Trebelno g. Anton Maver, poveljnik Civilne zaščite Dolenjske in hkrati vodja Izpostave URSZR Novo mesto g. Klemen Gorše in slavnostni govornik generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje g. Darko But.
Prireditev je s kulturnim programom popestril Otroški pevski zbor Podružnične šole Trebelno pod vodstvom Ivice Kocjan Anderlič skupaj s povezovalko Petro Krnc.
 
Poveljnik Civilne zaščite Dolenjske regije je svečano podelil priznanja letošnjim prejemnikom Bronastega znaka Civilne zaščite kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči naslednjim nagrajencem:
 1. RudolfuZupančiču,
 2. Martinu Krevsu,
 3. Alojzu Novaku,
 4. Ekipi starejših gasilk PGD Mokro Polje,
 5. Mojci Pekolj,
 6. Damjanu Rangusu,
 7. PGD Šmihel,
 8. Boštjanu Šuštariču,
 9. Alojzu Bastardiju,
 10. Marjanu Franku,
 11. Dejanu Šolnu,
 12. Jožetu Malnariču,
 13. Marjanci Mirtič.
Generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje g. Darko But je svečano podelil prejemnikom Srebrnega znaka civilne zaščite za posebne zasluge in poseben prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah naslednjim nagrajencem:
 1. Petru Šneljeru,
 2. Francu Smrekarju,
Kot priznanje za požrtvovalno in dolgoletno delo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, praznujejo namreč visoke obletnice delovanja, so letošnji prejemniki priznanj Civilne zaščite naslednja Prostovoljna gasilska društva:
 1. PGD MAHAROVEC, srebrni znak za 100 let delovanja,
 2. PGD SEMIČ, zlati znak za 120 let delovanja,
 3. PGD STARI TRG OB KOLPI, zlati znak za 120 let delovanja,
 4. PGD Trebnje, plaketa za 130 let delovanja,
 5. PGD Črnomelj, plaketa za 140 let delovanja.
Priznanja bodo društvom svečano vročena ob praznovanju obletnic na njihovih domačih prireditvah.
 
Najvišje priznanje Plaketo CZ za posebne zasluge in posebne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah prejme:
 
 1. Anton Planin, ki je priznanje prejel na osrednji državni  prireditvi na Brdu pri Kranju.
Tudi ob tej priložnosti izrekamo posebne čestitke prejemnikom priznanj Civilne zaščite in se jim zahvaljujemo za izredne dosežke na področju opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE