Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrt ZiR ob množični nesreči na avtocesti (2. 4. 2014)

Regijski načrt ZiR ob množični nesreči na avtocesti

Izpostava Novo mesto ima izdelan in sprejet regijski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti
na območju dolenjske regije.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE