Facebook
Twitter
YouTube

Ocena ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali (7. 1. 2014)

V skladu s 4.členom uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanje (Ur.list RS 24/2012) objavljamo Oceno ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v Dolenjski regiji.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE