Facebook
Twitter
YouTube

Razpis 18. natečaja "Naravne in druge nesreče–Voda" (2. 10. 2013)

Uprava RS za zaščito in reševanje je v šolskem letu 2013/2014 za predšolsko in šolsko mladino razpisala 18. natečaj "Naravne in druge nesreče – Voda! Kaj storiti, da nesreče ne bo."

Namen natečaja je, da se mladi podrobneje seznanijo z nesrečami v ali na vodi ter na ledu, obenem pa se poučijo kaj storiti, da ne bo prišlo do nesreče oziroma se nanjo ustrezno pripravijo. Natečaj je namenjen otrokom v vrtcih, učencem v osnovnih šolah in učencem osnovnih šol s posebnim programom. Natečaj bo potekal na državnem in regijskem nivoju.

Likovne in literane izdelke nam do 7. februarja 2014 pošljite na naslov: Izpostava URSZR Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Prosimo, da v okviru VVZ ali šole opravite predhodni izbor izdelkov, nam pa posredujete le izbrane izdelke iz vsakega sodelujočega razreda ali kategorije ter izpolnjeno tabelo, iz katere bo razvidno, koliko otrok je skupno sodelovalo pri ustvarjanju izdelkov za natečaj na posamezni šoli ali vrtcu. Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala po 5. del in jih poslala na državni izbor. Razpis in podrobnejša navodila najdete v priponkah. Želimo vam veliko uspeha pri izdelavi likovnih in literarnih izdelkov.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Priloga razpisa (Word datoteka)

obrazec za izdelke (Word datoteka)

tabela (Word datoteka)