Facebook
Twitter
YouTube

Regijskega načrta ZiR ob jedrski ali radiološki nesreči (10. 9. 2013)

Izpostava Novo mesto ima izdelan in sprejet regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči ali radiološki nesreči na območju dolenjske regije.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

NACRT JEK Nm_potrjen (PDF datoteka)