Facebook
Twitter
YouTube

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK 2013 (26. 6. 2013)

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK je bilo izvedeno v občini Šmarješke Toplice, dne 15. junija 2013. Ekipe so svoje znanje prikazale na treh delovnih mestih, kjer so člani ekip nudili prvo pomoč poškodovanim ob različnih situacijah, in sicer ob nasilnem dejanju na javnem prostoru, ob prometni nesreči z razlitjem nevarnih snovi in ob nesreči pri delu.

Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Novo mesto  in Območno združenje Rdečega križa Novo mesto sta razpisala XIX. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči (PP) Civilne zaščite (CZ) in Rdečega križa (RK) v letu 2013. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK je bilo izvedeno v občini Šmarješke Toplice, dne 15. junija 2013. Ekipe so svoje znanje prikazale na treh delovnih mestih, kjer so člani ekip nudili prvo pomoč poškodovanim ob različnih situacijah, in sicer ob nasilnem dejanju na javnem prostoru, ob prometni nesreči z razlitjem nevarnih snovi in ob nesreči pri delu.
Preverjanje je potekalo na pomembnejših predelih Šmarjete in sicer:
-       pred gasilskim domom je potekala otvoritev, pogostitev in zaključek preverjanja,
-       maskerji so pripravili imitatorje poškodb v gasilskem domu,
-       na štirih deloviščih, na katerih so ekipe oskrbele 12 poškodovancev z realističnim prikazom poškodb. Vsaka ekipa je imela po 10 minut časa za oskrbo poškodovancev na posameznem delovišču. Za prikaz poškodb je skupina za pripravo imitatorjev poškodb namaskirala 12 imitatorjev poškodb, ki so skušali čimbolj realistično prikazat poškodovance. 
Ekipe so po oceni predsednika ocenjevalne komisije  pokazale visoko stopnjo pripravljenosti.
 
Poškodbe na posameznih delovnih mestih:
DM 1 – NASILNA DEJANJA NA JAVNEM PROSTORU
 1. poškodba št. 11 (akutni alkoholni opoj),
 2. poškodba št. 48 (psihotravmatizirana oseba),
 3. poškodba št. 51 (prestrel leve nadlahti s hudo krvavitvijo in zunanji odprt pnevmotoraks na levi strani prsnega koša)
 4. poškodba št. 55 (globoka vreznina leve podlahti).
DM 2 – PROMETNA NESREČA Z RAZLITJEM NEVARNIH SNOVI
 1. poškodba št. 10 (nezavestna oseba z odgrnino desne goleni),
 2. poškodba št. 17A (serijski zlom reber na desni strani prsnega koša z oteženim dihanjem),
 3. poškodba št. 25 (raztrganina levega kolena in zaprta poškodba v levem zapestju)
 4. poškodba št. 49 (poslabšanje sladkorne bolezni)
 DM 3 – NESREČA PRI DELU
 1. poškodba št. 2 (brez znakov življenja),
 2. poškodba št. 22 (vreznina na hrbtišču leve roke),
 3. poškodba št. 57 (brez znakov življenja zaradi udara električnega toka),
 4. poškodba št. 59 (prvi epileptični napad, rana na zatilju).
Na preverjanju je sodelovalo štirinajst ekip. Prvo mesto je pripadlo ekipi prve pomoči civilne zaščite občine Šentjernej, ki bo svoje znanje ponovno pokazala na državnem preverjanju, ki bo potekalo 5. oktobra 2013 v Velenju.
 
Mesto
Ekipa
1.
CZ občine Šentjernej
2.
OZRK Novo mesto
3.
CZ Revoz d.d. 2. ekipa
4.
OZRK Metlika 1. ekipa
5.
OZRK Metlika 2. ekipa
6.
OZRK Trebnje
7.
CZ občine Mirna Peč
8.
OZRK Črnomelj 2. ekipa
9.
CZ občine Črnomelj
10.
CZ Revoz d.d. 1. ekipa
11
PGD Zbure – Šmarješke Toplice
12.
OZRK Črnomelj 1. ekipa
13.
PGD Bela Cerkev
14.
CZ Krka
  
Preverjanje usposobljenosti ekip CZ in RK je bilo izvedeno v izredno ugodnih vremenskih razmerah. Vsa delovna mesta so bila na prostem.
  
Za udeležence preverjanja in delovne skupine je organizacijski odbor zagotovil hladne napitke.

nazaj
na seznam