Facebook
Twitter
YouTube

REGIJSKA PRIREDITEV OB DNEVU CIVILNE ZAŠČITE (6. 3. 2013)

Svečana Regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite 1. marcu, je bila letos organizirana v torek 5. marca v Kulturnem domu v Straži.

Na prireditev v organizaciji Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostave Novo mesto in letošnjim gostiteljem Občino Straža, so bili vabljeni predstavniki vseh Dolenjskih in Belokranjskih občin, Štab CZ za Dolenjsko, predstavniki Gasilskih zvez in gasilskih društev Dolenjske in Bele Krajine ter predstavniki zavodov, organizacij in društev, ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči na Dolenjskem in v Beli Krajini.
 
Prisotne so nagovorili župan občine Straža g. Alojz Knafelj, poveljnik Civilne zaščite Dolenjske in hkrati vodja Izpostave URSZR Novo mesto g. Klemen Gorše in slavnostni govornik generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje g. Darko But.
Prireditev so s prijetnim kulturnim programom popestrili Otroški pevski zbor OŠ Vavta vas pod vodstvom Cvetke Krampelj ter učenke in učenci Glasbene šole Novo mesto.
 
Poveljnik Civilne zaščite Dolenjske regije je svečano podelil priznanja letošnjim prejemnikom Bronastega znaka Civilne zaščite kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči naslednjim nagrajencem:
 1. Jožetu Kopini,
 2. Službi nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Črnomelj,
 3. Antonu Kondi,
 4. Igorju Mlakarju,
 5. Martinu Turku,
 6. PGD Velika Strmica,
 7. Alojzu Knaflju,
 8. Dejanu Žuglju,
 9. Mateju Krncu,
 10. 5. Obveščevalno izvidniškemu bataljonu Slovenske vojske,
 11. Dejanu Gošaku,
 12. Andreju Potrbinu,
 13. Branimiru Furlanu in
 14. Srečku Žagarju – (priznanje je prejel na osrednji državni prireditvi na Brdu pri Kranju).
 Generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje g. Darko But je svečano podelil Srebrni znak civilne zaščite za posebne zasluge in poseben prispevek pri razvijanju in krepitvi varnosti pred naravnimi in drugimi nesrečami, izjemne dosežke pri zaščiti in reševanju ob naravnih in drugih nesrečah naslednjim nagrajencem:
 1. Mariji Rangus,
 2. Gasilskemu reševalnemu centru Novo mesto – priznanje so prejeli na osrednji državni prireditvi na Brdu pri Kranju,
 3. Karlu Nahtigalu,
 4. Vladimiru Banu – priznanje je prejel na osrednji državni prireditvi na Brdu pri Kranju,
 Kot priznanje za požrtvovalno in dolgoletno delo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, praznujejo namreč visoke obletnice delovanja, so letošnji prejemniki priznanj Civilne zaščite naslednja Prostovoljna gasilska društva:
 1. PGD PREČNA, srebrni znak za 100 let delovanja,
 2. PGD TREBLNO, srebrni znak za 100 let delovanja,
 3. PGD STOPIČE, srebrni znak za 100 let delovanja.
 Priznanja bodo društvom svečano vročena ob praznovanju obletnic na njihovih domačih prireditvah.
 
 Najvišje priznanje Plaketo CZ za posebne zasluge in posebne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah prejme:
 
 Inženirski bataljon Slovenske vojske – priznanje so prejeli na osrednji državni prireditvi na Brdu pri Kranju

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE