Facebook
Twitter
YouTube

Regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite (6. 3. 2012)

Svečana Regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite 1. marcu, je bila letos organizirana v sredo, 29. 2. 2012 v Kulturnem centru Semič.

Prireditve, v organizaciji Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Izpostave Novo mesto in letošnjim gostiteljem Občino Semič, so se udeležili predstavniki vseh Dolenjskih in Belokranjskih občin, štab CZ za Dolenjsko, predstavniki Gasilskih zvez in gasilskih društev Dolenjske in Bele Krajine ter predstavniki zavodov, organizacij in društev, ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči na Dolenjskem in v Beli Krajini.
 
Prisotne so nagovorili županja občine Semič, ga. Polona Kambič, slavnostni govornik g. Boris Kopač, predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje in poveljnik CZ občine Semič g. Janez Malnarič. Prireditev so s kulturnim programom popestrili: Otroška folklorna skupina OŠ Semič, učenka glasbene šole Črnomelj in ženski pevski zbor KUD Jože Mihelčič.
 
Županja občine Semič ga. Polona Kambič in poveljnik CZ občine Semič g. Janez Malnarič sta svečano podelila priznanja letošnjim prejemnikom iz Dolenjske in Belokranjske regije: Bronasti znak Civilne zaščite kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči so prejeli:
Priznanja CZ prostovoljnim gasilskim društvom, ki praznujejo visoke jubileje sta svečano podelila g. Boris Kopač predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje in poveljnik regijskega štaba CZ g. Franc Gole.
Kot priznanje za požrtvovalno in dolgoletno delo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, praznujejo namreč visoke obletnice delovanja, so letošnji prejemnik priznanj Civilne zaščite Prostovoljna gasilska društva:
 
Najvišje priznanje Plaketo CZ za posebne zasluge in posebne uspehe pri zaščiti in reševanju ljudi, živali, premoženja kulturne dediščine ter varovanju okolja ob naravnih in drugih nesrečah prejmeta:

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE