Facebook
Twitter
YouTube

XVII. REGIJSKO PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PP (21. 9. 2011)

Letošnje preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK je bilo izvedeno v Dolenjskih Toplicah, dne 17. septembra 2011. Ekipe so svoje znanje prikazale na treh delovnih mestih. Na učnih delavnicah so se za ekipe prve pomoči, kot tudi za zainteresirano javnost predstavili, OZRK Novo mesto, OGP Dolenjske Toplice, Policijska postaja Dolenjske Toplice, Izpostava URSZR Novo mesto in Jamarsko reševalna služba Slovenije-RC Novo mesto.

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK
Dolenjske Toplice 2011
 
 
Letošnje preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK je bilo izvedeno v Dolenjskih Toplicah, dne 17. septembra 2011. Ekipe so svoje znanje prikazale na treh delovnih mestih. Na učnih delavnicah so se za ekipe prve pomoči, kot tudi za zainteresirano javnost predstavili, OZRK Novo mesto, OGP Dolenjske Toplice, Policijska postaja Dolenjske Toplice, Izpostava URSZR Novo mesto in Jamarsko reševalna služba Slovenije-RC Novo mesto.
 
Razpored delovnih mest, počivališč in učnih delavnic (14);
 
DM-1: PARKIRNI PROSTOR PRED STAVBO ZDRAVILIŠČA; PROMETNA NESREČA
UD-1: PARKIRNI PROSTOR PRI AVTOBUSNI POSTAJI: JAMARSKI KLUB
P-1:     SPREHAJALNA STEZA – PRI ŠAHOVNICI
UD-2: SPREHAJALNA STEZA OB GOSTIŠČU ROG: OZRK NOVO MESTO
P-2:     OB SPREHAJALNI STEZI – NASPROTI VHODA KOPALIŠČA BALNEA
DM-2: TRIKOTNIK PRI PARKIRIŠČU KOPALIŠČA; NESREČA V GOZDU
P-3:     SPREHAJALNA STEZA OB POTOKU
P-4:     OB KRIŽIŠČU – IZHOD SPREHAJALNE STEZE
DM-3: ŠPORTNO IGRIŠČE OŠ DOLENJSKE TOPLICE; NESREČA NA ŠPORTNI PRIREDITVI
UD-3:   POSTAJALIŠČE ŠOLSKEGA AVTOBUSA PRI OŠ DT
P-5:     OB VOZIŠČU PROTI SREDIŠČU DT – NADSTREŠEK GARAŽE PRI STANOVANJSKI HIŠI
UD-4:   PROSTOR PRED OBČINSKO STAVBO: OZRK NOVO MESTO, PP DOLENJSKE TOPLICE
UD-5: PARKIRNI PROSTOR PRED GASILSKIM DOMOM PGD DT; OGP DOLENJSKE TOPLICE
P-6:     TERASA PRI GODSTILNI RAČKA
 
Poškodbe na posameznih delovnih mestih;
 
DM 1 – PROMETNA NESREČA
1. poškodba št. 32 (zaprta poškodba četrtega prsta roke(zvin)
2. poškodba št. 36 (odprt zlom leve goleni. Raztrganina desnega komolca)
3. poškodba št. 3 (odrasli brez znakov življenja –ukleščen pod kolesi)
 
DM 2 – NESREČA V GOZDU
1. poškodba št. 20 (Amputacija desne roke)
2. poškodba št. 19 (Popolna amputacija kazalca desne roke in udarnina na čelu)
3. poškodba št. 27 (Odrgnina leve goleni in zaprta poškodba v levem zapestju - sum zlom)
 
DM 3 – NESREČA NA ŠPORTNI PRIREDITVI
1. poškodba št. 13 (Zvin levega kolena in izbit zob)
2. poškodba št. 14 (Raztrganine na levi strani čela in na nosu. Poškod. je nezavesten, diha)
3. poškodba št. 31 (zaprt zlom leve nadlahtnice)
 
Preverjanje je potekalo po programu;
 
8.00 Prihod udeležencev (Kulturno kongresni center)
8.20 Otvoritev s pozdravnimi nagovori
8.30 Priprava ekip
9.00 Začetek preverjanja (Dolenjske Toplice)
12.30 Zaključek preverjanja, kosilo (OŠ Dolenjske Toplice)
13.30 Kulturni program, analiza in razglasitev rezultatov (Kulturno kongresni center)
 
 
Na preverjanju je sodelovalo trinajst ekip, ena ekipa je sodelovanje odpovedala neposredno pred začetkom preverjanja. Vse ekipe so prikazale visoko usposobljenost. Prvo mesto in s tem tudi udeležbo na državnem preverjanju je pripadlo ekipi prve pomoči Civilne zaščite občine Šentjernej.
 
Mesto
Št. točk
ŠT. točk vodja
Ekipa
1
2240
430
CZ OBČINE ŠENTJERNEJ
2
2025
425
OZRK METLIKA - I. EKIPA
3
2005
425
OZRK TREBNJE
4
1985
405
OZRK NOVO MESTO
5
1978
390
OZRK METLIKA - II. EKIPA
6
1950
390
CZ, REVOZ D.D.
7
1915
385
CZ OBČINE ČRNOMELJ
8
1858
385
CZ OBČINE MIRNA PEČ
9
1846
415
CZ OBČINE SEMIČ
10
1805
385
OZRK ČRNOMELJ
izven kon.
2030
390
OZRK SLOVENJ GRADEC [I]
izven kon.
2070
420
OZRK SEVNICA [I]
izven kon.
2085
440
OZRK KRANJ [I]
 
Preverjanje usposobljenosti ekip CZ in RK je bilo izvedeno v izredno ugodnih vremenskih razmerah. Vsa delovna mesta so bila na prostem.
Za udeležence preverjanja in delovne skupine je organizacijski odbor na delovnih mestih, počivališčih ter učnih delavnicah zagotovil hladne napitke.
 
Pri izvedbi preverjanja so sodelovali:
 
NAZIV ORG.
ORG. ODBOR
PRIPR. DEL., SPR. POB.
SKUPAJ
URSZR, IZP. NOVO MESTO
2
13
15
OZ RK NOVO MESTO
2
12
14
OBČINA DOLENJSKE TOPLICE
2
 
2
OGP DOLENJSKE TOPLICE
 
22
22
OŠ DOLENJSKE TOPLICE
 
6
6
JAM. REŠ. SLUŽBA
 
2
2
P. P. DOLENJSKE TOPLICE
 
1
1
ŠTAB CZ DOLENJSKE TOPLICE
1
4
5
OCENJEVALCI
 
 
14
MASKERJI
 
 
3
POŠKODOVANCI
 
9
9
SKUPAJ
 
 
93
 
Osnovna šola Dolenjske Toplice je v okviru tehničnega dne organizirala ogled preverjanja za učence in učitelje. Preverjanje si je ogledalo približno 50 otrok in učiteljev. URSZR, Izpostava Novo mesto se je predstavila na učni delavnici. Učencem so bile na voljo različne zgibanke in promocijski material.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE