Facebook
Twitter
YouTube

Zaključek natečaja likovnih in literarnih del 2011 (12. 4. 2011)

Zaključek regijskega natečaja likovnih in literarnih del za predšolske otroke in učence osnovnih šol na temo »Naravne in druge nesreče – Kdo in kako pomaga ob različnih nesrečah« v šolskem letu 2010/2011. Prireditev je bila izvedena na Osnovni šoli Veliki Gaber, 8. aprila 2011.

Zaključek regijskega natečaja likovnih in literarnih del za predšolske otroke in učence osnovnih šol na temo »Naravne in druge nesreče – Kdo in kako pomaga ob različnih nesrečah« v šolskem letu 2010/2011.
 
Letošnjega natečaja se je udeležilo 7 vrtcev in 15 osnovnih šol. Sodelovalo je 235 otrok in učencev pod okriljem 28 mentorjev in sicer v osmih skupinah. Prireditev je bila izvedena na Osnovni šoli Veliki Gaber, 8. aprila 2011.
Učenci šole so prireditev popestrili z lepim kulturnim programom.
 
V skupini predšolskih otrok so priznanja in nagrade za likovne izdelke prejeli:
 
1
Gašper Mihelič
Alenka Nemanič in Nada Rataj
Vrtec Otona Župančiča, Črnomelj
2
Marko Bastač
Antonija Satošek in Jani Dražumerič
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
3
Nejc Lončar
Ana Srpčič
Vrtec Čebelica, Šentjernej
4
Tom Štampohar
Antonija Satošek in Jani Dražumerič
Vrtec Otona Župančiča Črnomelj
5
Žiga Strajnar
Ivanka Markelj
Vrtec Pedenjped, Novo mesto
 
V skupini otrok prve triade so priznanja in nagrade za likovne izdelke prejeli:
 
1
Marko Lazarević
Renata Blatnik
OŠ Grm, Novo mesto
2
Katarina Vrbinc
Lili Vavžik
OŠ Grm, Novo mesto
3
Anže Pintar
Tanja Korošec, Suzana Jefin
OŠ Veliki Gaber
4
Katarina Miketič
Dušica Petruna
OŠ Loka Črnomelj - podr. Adlešiči
5
Ela Berginc
Justina Zupančič
OŠ Veliki Gaber
 
V skupini druge triade so priznanja in nagrade za likovne izdelke prejeli:
 
1
Kaja Jelinič
Vida Cizel
OŠ Frana Metelka Škocjan
2
Lan Dvornik
Nataša Himmelreich
OŠ Mokronog
3
Glenda Žagar Štubljar
Emilija Klopčič
OŠ Metlika
4
Domen Vraničar
Emilija Klopčič
OŠ Metlika
5
Sara Conta
Ivica Padaršič
OŠ Šentjernej - podr. Orehovica
 
V skupini tretje triade so priznanja in nagrade za likovne izdelke prejeli:
 
1
Maruša Šašek
Valter Rabič
OŠ Center, Novo mesto
2
Mirjana Medja
Vida Cizel
OŠ Šmarjeta
3
Kaja Čufer
Valter Rabič
OŠ Center, Novo mesto
4
Jasmina Kuplenk
Vida Cizel
OŠ Šmarjeta
5
Nejc Nadu
Vida Cizel
OŠ Šmarjeta
 
V skupini druge triade so priznanja in nagrade za pisne izdelke prejeli:
 
1
Sandra Novak
Mojca Žefran
OŠ Mirna Peč
2
Matej Vodnik
Mojca Žefran
OŠ Mirna Peč
3
Urban Oštir
Marija Zagorc
OŠ Mokronog
4
Nika Kralj
Nuška Keglovič
OŠ Frana Metelka Škocjan
5
Lea Zakšek
Nuška Keglovič
OŠ Frana Metelka Škocjan
 
V skupini tretje triade so priznanja in nagrade za pisne izdelke prejeli:
 
1
Matej Markeljc
Vesna Magovec Regent
OŠ Mokronog
2
Kaja Kocjan
Marija Zagorc
OŠ Mokronog
3
Klara Laura Konda
Marija Volf
OŠ Stari trg ob Kolpi
4
Petra Starič
Marija Zagorc
OŠ Mokronog
5
Petra Saje
Mojca Žefran
OŠ Mirna Peč

Letos smo na regijskem natečaju nagradili za likovna dela tudi tri učence s prilagojenim programom.
2
Mateja Žagar
Alenka Vrlinič
OŠ Milke Šobar-Nataše, Črnomelj
3
Vanesa Kosec
Alenka Vrlinič
OŠ Milke Šobar-Nataše, Črnomelj
4
Željko Hudorović
Alenka Vrlinič
OŠ Milke Šobar-Nataše, Črnomelj
 
  
Kot najaktivnejši vrtec je letos izbran nagrajen vrtec Čebelica iz Šentjerneja, za najaktivnejšo šolo pa je bila nagrajena Osnovna šola Veliki Gaber.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE