Facebook
Twitter
YouTube

LETOŠNJE PREVERJANJE USPOSOBLJENOSTI EKIP PRVE POMOČI V DEŽJ (29. 9. 2010)

Letošnje preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK je bilo izvedeno v sodelovanju URSZR, Izpostava Novo mesto, OZ RK Trebnje in občino Trebnje v Trebnjem dne 18. septembra 2010. Ekipe so svoje znanje prikazale na štirih delovnih mestih. Na učnih delavnicah so se za ekipe prve pomoči, kot tudi za zainteresirano javnost predstavili, OZ RK Trebnje, GZ Trebnje, Zdravstveni dom Trebnje, Izpostava URSZR Novo mesto, Radio klub Novo mesto in Jamarsko reševalna služba Slovenije-RC Novo mesto.

Preverjanje je potekalo po programu:
 
8.00 Prihod udeležencev (OŠ TREBNJE)
8.20 Otvoritev s pozdravnimi nagovori
8.30 Priprava ekip
9.00 Začetek preverjanja
12.30 Zaključek preverjanja, kosilo (OŠ TREBNJE)
14.00 Kulturni program, analiza in razglasitev rezultatov(OŠ TREBNJE)
 
Na preverjanju je sodelovalo dvanajst ekip, dve ekipi sta sodelovanje odpovedali neposredno pred začetkom preverjanja. Vse ekipe so prikazale visoko usposobljenost. Prvo mesto in s tem tudi udeležbo na državnem preverjanju je pripadlo ekipi prve pomoči Civilne zaščite občine Šentjernej.
 
EKIPA PRVE POMOČI
Doseženo število točk
Doseženo mesto
CZ OBČINE ŠENTJERNEJ
3090
1
OZRK TREBNJE
2770
2
KRKA d.d., TOVARNA ZDRAVIL
2730
3
OZRK SLOVENJ GRADEC
2700
4
CZ OBČINE ČRNOMELJ
2650
4
CZ OBČINE MIRNA PEČ
2505
4
RK OBČINE METLIKA – II. EKIPA
2425
4
RK OBČINE METLIKA – I. EKIPA
2340
4
OZRK ČRNOMELJ
2290
4
REVOZ d.d., NOVO MESTO
2240
4
CZ OBČINE SEMIČ
2235
4
OZRK NOVO MESTO
2195
4
 
Preverjanje usposobljenosti ekip CZ in RK je bilo izvedeno v izredno neugodnih vremenskih razmerah. Zaradi deževja in hladnega vremena je bilo potrebno na vseh delovnih mestih, učnih delavnicah kot tudi počivališčih postaviti šotore. Skupaj je bilo postavljenih 14 velikih in 6 malih šotorov (arafatov).
 
Za udeležence preverjanja in delovne skupine je organizacijski odbor na delovnih mestih, počivališčih ter učnih delavnicah zagotovil hladne in vroče napitke.
 
Osnovna šola Trebnje je v okviru tehničnega dne organizirala ogled preverjanja za učence in učitelje. Preverjanje si je ogledalo približno 200 otrok in učiteljev. URSZR, Izpostava Novo mesto se je predstavila na učni delavnici. Učencem so bile na voljo različne zgibanke in promocijski material.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE