Facebook
Twitter
YouTube

Vaja “Rešujmo Življenja 2010 “. (24. 5. 2010)

V soboto 22.maja 2010 je bila pod okriljem MO Novo mesto in Izpostave URSZR Novo mesto izvedena vaja CZ z delovnim naslovom “Rešujmo Življenja 2010 “. Vaja je potekala na veledromu v Češči vasi pri Novem mestu in okolici. Cilj vaje je bil preveriti usposobljenost pripadnikov kinoloških reševalnih enot in pripravljenost nevladnih organizacij, društev in klubov, ki sodelujejo v sistemu Zaščite in reševanja pri Mestni občini Novo mesto in Izpostavi za zaščito in reševanje URSZR Novo mesto.

Vaja je potekala na štirih delovnih točkah v Novem mestu in okolici, kjer so bila pripravljena delovišča za kinologe in ostale enote CZ. Na vaji so sodelovali člani kinoloških društev iz Republike Slovenije, člani Radio kluba Novo mesto, Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto, Jamarski klub Novo mesto, Skavtska skupina Novo mesto, ekipa rdečega križa, gasilci PGD Prečna, Izpostava URSZR Novo mesto in Regijski center za obveščanje Novo mesto.
Več kot sto sodelujočih udeležencev se je preizkusilo v vrvni tehniki, forsiranju reke Krke, iskanju zasutih v ruševinah, nudenju prve pomoči in orientaciji. Izpostava URSZR Novo mesto je predstavila dejavnosti Civilne zaščite in Regijskega centra za obveščanje oz. klica v sili tel 112.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE