Facebook
Twitter
YouTube

Po letih iskanja... (7. 6. 2005)

Enota za varstvo pred neeksplodiranimi sredstvi Dolenjske in Posavske regije šteje devet pripadnikov. Letno je potrebno opraviti več kot petdeset intervencij, s katerimi je odstranjeno več sto neeksplodiranih ubojnih sredstev različnega kalibra, večinoma ostankov iz 2.svetovne vojne. Enota odstranjena neeksplodirana ubojna sredstva do uničenja skladišči v začasnem skladišču, ki mora biti označeno in varovano. Primerno lokacijo za namestitev kontejnerja za začasno skladišče, ki bi ustrezala zahtevam, je Izpostava Novo mesto iskala več let. Končno je problem rešen. Kontejner je nameščen na varovanem območju Slovenske vojske.

Enota za varstvo pred neeksplodiranimi sredstvi Dolenjske in Posavske regije šteje devet pripadnikov. Enoto vodi v evidenci Izpostava URSZR Novo mesto. Letno je potrebno opraviti več kot petdeset intervencij, s katerimi je odstranjeno več sto neeksplodiranih ubojnih sredstev različnega kalibra, večinoma ostankov iz 2.svetovne vojne. Enota odstranjena neeksplodirana ubojna sredstva uniči. Do uničenja jih skladiščijo v začasnem skladišču, ki mora biti označeno in varovano, o sredstvih pa vodijo evidenco na predpisanih obrazcih. Primerno lokacijo za namestitev kontejnerja za začasno skladišče, ki bi ustrezala zahtevam, je Izpostava Novo mesto iskala več let. Končno je problem rešen. Kontejner je nameščen na varovanem območju Slovenske vojske. Za rešizev problema se zahvaljujemo g.Milanu Lampretu, kot tudi pripadnikom Slovenske vojske.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE