Facebook
Twitter
YouTube

Regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite 1. marcu (5. 3. 2010)

Svečana Regijska prireditev ob dnevu Civilne zaščite 1. marcu, je bila letos organizirana v sredo, 3. marca 2010 v veliki dvorani Gostišča Petrinič v Škocjanu. Prireditve, v organizaciji Uprave RS za zaščito in reševanje, Izpostave Novo mesto in letošnjim gostiteljem Občino Škocjan, so se udeležili predstavniki vseh Dolenjskih in Belokranjskih občin, štab CZ za Dolenjsko, občinski štab CZ občine Škocjan, predstavniki Gasilskih zvez in gasilskih društev Dolenjske in Bele Krajine, predstavniki Slovenske vojske, Policije ter predstavniki zavodov, organizacij in društev, ki delujejo v sistemu zaščite, reševanja in pomoči na Dolenjskem in Beli Krajini.

Prisotne sta nagovorila župan Občine Škocjan g. Anton Zupet in slavnostni govornik g. Boštjan Tavčar, predstavnik Uprave RS za zaščito in reševanje. Prireditev so s kulturnim programom popestrili učenci Osnovne šole Škocjan, Bučenski ramplači, uvod in zaključek pa so popestrili Rogisti občine Škocjan. Program je vodila in povezovala ga. Anka Gorenc, učiteljica Osnovne šole Škocjan, s sodelavkama.

Na prireditvi so bila podeljena priznanja Civilne zaščite letošnjim prejemnikom iz Dolenjeke in Belokranjske regije:

Bronasti znak Civilne zaščite kot priznanje za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči so prejeli:
ga. ZALKA KLEMENČIČ Predlagatelj: ŠTAB CIVILNE ZAŠČITE OBČINE METLIKA
g. MARTIN GRUBAR (trenutno je na misiji v tujini, znak mu bo podeljen ob naslednji priložnosti) Predlagatelj: PODPOLKOVNIK BLAŽ PAVLIN, poveljnik Brigade zračne obrambe in letalstva
g.ALEŠ MEDLE Predlagatelj: GASILSKA ZVEZA ŠENTJERNEJ
ga. MARTA LINDIČ Predlagatelj: PODŽUPAN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE, G. FRANC ANDERLIČ
g. ANTON MALNARIČ Predlagatelj: OBČINA SEMIČ
PGD URŠNA SELA Predlagatelj: POVELJNIK ŠTABA CZ MESTNE OBČINE NOVO MESTO, FIKRET FEJZIĆ
g. JOŽE PLUT (trenutno je na izobraževanju, znak mu bo podeljen ob naslednji priložnosti) Predlagatelj: 14. INŽENIRSKI BATALJON
g. FRANC GOLE Predlagatelj: POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE RS, g. Miran Bogataj
ga. MOJCA ŠPEC POTOČAR Predlagatelj: POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE RS, g. Miran Bogataj
GASILSKO REŠEVALNI CENTER NOVO MESTO Predlagatelj: Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje, Novo mesto
POLICIJSKA UPRAVA NOVO MESTO Predlagatelj: Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje, Novo mesto
SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO Predlagatelj: Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje, Novo mesto
ZDRAVSTVENI DOM – SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE POMOČI NOVO MESTO Predlagatelj: Izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje, Novo mesto

Srebrni znak Civilne zaščite s kot priznanje za posebne zasluge in izjemen prispevek pri razvijanju in krepitvi varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter za izume in inovacije na tem področju so prejeli:
MESTNA OBČINA NOVO MESTO Predlagatelj: POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE RS, g. Miran Bogataj
g. PETER BLATNIK Predlagatelj: OBČINA ŠKOCJAN PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SOTESKA Predlagatelj: POVELJNIK OBČ. GAS. POVELJSTVA DOLENJSKE TOPLICE, GORAN MARKOVIČ IN OBČINA DOLENJSKE TOPLICE

Kot priznanje za požrtvovalno in dolgoletno delo na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, praznujejo namreč 100-letnico delovanja, so letošnji prejemniki srebrnih priznanj Civilne zaščite Prostovoljna gasilska društva;
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DRAGATUŠ
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PONIKVE in
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠKOCJAN Predlagatelj: GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Priznanja omenjenim društvom bodo svečano podeljena priložnostno ob praznovanju obletnic na njihovih prireditvah.
EKIPA PRVE POMOČI CZ OBČINE ŠENTJERNEJ, priznanje je bilo ekipi vročeno na osrednji prireditvi na Brdu pri Kranju. Predlagatelj: OBMOČNO ZDRUŽENJE RK NOVO MESTO in
g. ALOJZIJ MUHIČ, Župan Mestne občine Novo mesto, priznanje mu je bilo vročeno na osrednji prireditvi na Brdu pri Kranju. Predlagatelj: Uprava RS za zaščito in reševanje

Zlati znak Civilne zaščite kot priznanje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti in usposobljenosti sil za zaščito, reševanje in pomoč, hrabra dejanja ter raziskovalne dosežke na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so prejeli:
g. JANEZ GORNIK Predlagatelj: POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE RS, g. Miran Bogataj in
g. TINE FILIP, priznanje je bilo vročeno na osrednji prireditvi na Brdu pri Kranju Predlagatelj: POVELJNIK CIVILNE ZAŠČITE RS, g. Miran Bogataj

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE