Facebook
Twitter
YouTube

Podelitev priznanj (16. 5. 2005)

Izpostava URSZR Novo mesto je 12. maja 2005 v Osnovni šoli Belokranjskega odreda Semič podelila nagrade predšolskim otrokom in osnovnošolcem iz Dolenjske in Bele krajine za najboljše literarne in likovne izdelke na regijskem natečaju » Naravne in druge nesreče – Potres.

Izpostava URSZR Novo mesto je 12. maja 2005 v Osnovni šoli Belokranjskega odreda Semič podelila nagrade predšolskim otrokom in osnovnošolcem iz Dolenjske in Bele krajine za najboljše literarne in likovne izdelke na regijskem natečaju » Naravne in druge nesreče – Potres ». Na natečaju so VVZ in OŠ sodelovali s 130 izdelki, od tega s 125 likovnimi in 5 literarnimi. Največ prispevkov iz vrtcev in sicer 18, je poslal vrtec Pedenjped, najbolj aktivna osnovna šola na natečaju z19 izdelki, pa je bila OŠ Belokranjskega odreda iz Semiča. V okviru je Matic Tršinar iz OŠ Frana Metelka iz Škocjana, pod mentorstvom Natalije Globevnik, prišel v državni vrh s svojim likovnim izdelkom.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE