Facebook
Twitter
YouTube

Vaja ARON 2009 (16. 11. 2009)

Zveza radioamaterjev Slovenije in URSZR imata sklenjeno trajno pogodbo o sodelovanju. Da bi preizkusili odzivnost in usposobljenost pripadnikov radioamaterjev se je v soboto 14.11.2009 ob 19:00 izvedlo aktiviranje radioamaterskega omrežja ARON (amatersko radijsko omrežje za nevarnost).

Omrežje ARON je bilo aktivirano z namenom preverjanja delovanja začrtanih aktivnosti v izrednih razmerah in usposabljanja radioamaterjev za tovrstno pomoč. Vključevanje ZRS omrežja ARON, kot rezervnega omrežja ob nevarnostih se izvaja piramidno, to je od Centra za obveščanje republike Slovenije (CORS) do vseh območij, kjer so ReCO (Regijski centri za obveščanje). Ekipe so sestavljene iz vrst radioamaterjev strokovnjakov s področja telekomunikacij in nudenja radioamaterskih komunikacij tudi v najtežjih pogojih dela. Z omrežjem se zagotavlja govorne KV in UKV zveze ter digitalne zveze s celotnega območja Slovenije do CORS-a. Na področju Dolenjske in Bele krajine so na vaji sodelovali člani Radioklubov Črnomelj, Metlika, Semič, Novo mesto, Žužemberk, Šentjernej in Šmarješke toplice, ReCO Novo mesto in Regijski štab CZ Izpostave URSZR Novo mesto. Poročilo o vaji »ARON 2009« se nahaja v prilogi.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Poročilo "ARON-2009" (Word datoteka)