Facebook
Twitter
YouTube

XV. Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK (8. 10. 2009)

Izpostava URSZR Novo mesto in Območno združenje Rdečega križa Novo mesto sta v soboto, dne 26.9.2009 v občini Šentjernej organizirala XV. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK.

Izpostava URSZR Novo mesto in Območno združenje Rdečega križa Novo mesto sta v soboto, dne 26.9.2009 v občini Šentjernej organizirala XV. regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK.
Ekipe so se preverile v znanju nudenja prve pomoči na treh delovnih točkah s predpostavko delovanja v različnih situacijah, kot so nesreča na pikniku, prometna nesreča in oskrba poškodb v zaprtem prostoru (zadušitev). Na učnih delavnicah so se udeleženci preverjanja seznanili s pravilno uporabo zajemalnih nosil, opravili meritve krvnega tlaka in sladkorja v krvi ter preventivnih ukrepih za preprečitev širjenja nove gripe. Na regijskem preverjanju usposobljenosti so sodelovale ekipe prve pomoči Civilne zaščite občin, nevladnih organizacij (ekipe RK), podjetij.
Letos je skupno sodelovalo 9 ekip in sicer ekipe PP CZ Občine Šentjerneja, Semiča in Šmarjeških Toplic, ekipe PP RK iz Območnih združenj; Metlika (2 ekipi), Trebnje in Novega mesta ter ekipi PP CZ Krka d.d. in Revoz d.d.
Največjo usposobljenost je prikazala ekipa PP CZ Občine Šentjernej in se je udeležila državnega preverjanja ekip PP CZ In RK, 3. oktobra v Kranju in zasedla zelo dobro 6. mesto.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE