Facebook
Twitter
YouTube

Proslava ob dnevu civilne zaščite (2. 3. 2005)

Prireditev v počastitev dneva Civilne zaščite v dolenjski regiji, je v letu 2005 potekala v Centru za izobraževanje in kulturo v občini Trebnje. V nagovoru je vse prisotne pozdravila županja občine Trebnje, Marica Škoda. Poveljnik občinskega štaba CZ občine Trebnje Anton Ratajc ter poveljnik štaba CZ za Dolenjsko Franc Gole pa sta podala kratek pregled dogajanj v preteklem letu na področju zaščite, reševanja in pomoči v občini Trebnje, oziroma dolenjski regiji. Prisotne in nagrajence so s svojo prisotnostjo počastili številni gostje, namestnik generalnega direktorja URSZR Branko Dervodel in župani dolenjskih občin.

Prireditev v počastitev dneva Civilne zaščite v dolenjski regiji, je v letu 2005 potekala v Centru za izobraževanje in kulturo v občini Trebnje. V nagovoru je vse prisotne pozdravila županja občine Trebnje, Marica Škoda. Poveljnik občinskega štaba CZ občine Trebnje Anton Ratajc ter poveljnik štaba CZ za Dolenjsko Franc Gole pa sta podala kratek pregled dogajanj v preteklem letu na področju zaščite, reševanja in pomoči v občini Trebnje, oziroma dolenjski regiji. Prisotne in nagrajence so s svojo prisotnostjo počastili številni gostje, namestnik generalnega direktorja URSZR Branko Dervodel in župani dolenjskih občin. Za pester in prijeten kulturni program se moramo zahvaliti učencem osnovne šole Veliki Gaber. Priznanja poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije so na prireditvi prejeli: BRONASTI ZNAK CZ 1. Viktor MATKO Za uspešno dolgoletno delo v gasilski organizaciji in enoti PP CZ Predlagatelj: občina Škocjan 2. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MOKRO POLJE Za uspešno dolgoletno delo na operativnem ter tekmovalnem področju Predlagatelj: štab CZ občine Šentjernej 3. Jože STAREŠINIČ Za dolgoletno uspešno delo v štabu CZ občine Črnomelj Predlagatelj: štab CZ občine Črnomelj SREBRNI ZNAK CZ 1. Rudolf HRASTAR Za dolgoletno izjemno delo v gasilski organizaciji in štabu CZ Predlagatelj: štab CZ občine Metlika 2. PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ŠTREKLJEVEC Za uspešno dolgoletno delo na operativnem področju in izjemne uspehe na tekmovalnem področju Predlagatelj: občina Semič PLAKETO CZ 1. Anton STRAH Za izjemne uspehe dosežene na področju gasilstva Predlagatelj: občina Trebnje Zahvaljujemo se občinski upravi Trebnje in županji Marici Škoda za organizacijo prireditve in materialno pomoč.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE