Facebook
Twitter
YouTube

XIII.Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip PP CZ in RK (7. 10. 2008)

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK v Dolenjsko-Belokranjski regiji je bilo izvedeno v občini Semič, 4. oktobra 2008. Preverjanja se je udeležilo devet ekip. Ekipe so preverile usposobljenost na treh realistično prikazanih situacijah ter dveh učnih delavnicah. Na delovnih točkah so ekipe oskrbele 10 poškodovancev. Delovne točke so bile razporejene v starem jedru Semiča.

XIII.Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK

Regijsko preverjanje usposobljenosti ekip prve pomoči CZ in RK v Dolenjsko-Belokranjski regiji je bilo izvedeno v občini Semič, 4. oktobra 2008. Preverjanja se je udeležilo devet ekip. Ekipe so preverile usposobljenost na treh realistično prikazanih situacijah ter dveh učnih delavnicah. Na delovnih točkah so ekipe oskrbele 10 poškodovancev. Delovne točke so bile razporejene v starem jedru Semiča.
Ekipe so dosegle naslednje rezultate:
1. ekipa prve pomoči CZ občine Šentjernej; 814 točk,
2. ekipa prve pomoči RK občine Metlika; 805 točk,
3. ekipa prve pomoči CZ KRKE d.d.; 712 točk,
4. ekipa prve pomoči CZ občine Črnomelj; 705 točk,
5. ekipa prve pomoči PGD Zbure (občina Šmarješke Toplice); 705 točk,
6. ekipa prve pomoči CZ REVOZ 1; 677 točk,
7. ekipa prve pomoči CZ občine Semič: 667 točk,
8. ekipa prve pomoči CZ REVOZ 2; 652 točk,
9. ekipa prve pomoči Uršna sela (občina Novo mesto); 651 točk.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE