Facebook
Twitter
YouTube

REŠUJMO ŽIVLJENJA 2008 (28. 5. 2008)

V soboto 24.maja 2008 je bila pod okriljem MO Novo mesto in Izpostavo URSZR Novo mesto izvedena vaja CZ z delovnim naslovom “Rešujmo Življenja 2008 “. Cilj vaje je bil preveriti usposobljenost pripadnikov kinoloških reševalnih enot in pripravljenost nevladnih organizacij, društev in klubov, ki sodelujejo v sistemu Zaščite in reševanja pri Mestni občini Novo mesto in Izpostavi za zaščito in reševanje URSZR Novo mesto.

V soboto 24.maja 2008 je bila pod okriljem MO Novo mesto in Izpostavo URSZR Novo mesto izvedena vaja CZ z delovnim naslovom “Rešujmo Življenja 2008 “. Cilj vaje je bil preveriti usposobljenost pripadnikov kinoloških reševalnih enot in pripravljenost nevladnih organizacij, društev in klubov, ki sodelujejo v sistemu Zaščite in reševanja pri Mestni občini Novo mesto in Izpostavi za zaščito in reševanje URSZR Novo mesto. Vaja je potekala na osmih delovnih točkah v Novem mestu in okolici, kjer so bila pripravljena delovišča za kinologe in ostale enote CZ. Preverjena je bila usposobljenost društev in enot CZ za izvajanje nalog Zaščite, reševanja in pomoči. Na vaji so sodelovali člani kinoloških društev iz Republike Slovenije, člani Radio kluba Novo mesto, Potapljaški klub M3 Novo mesto, Klub za podvodne aktivnosti Novo mesto, Jamarski klub Novo mesto, Skavtska skupina Novo mesto, Regijska enota za odstranjevanje NUS, Regijski štab Izpostave Novo mesto, ReCO Novo mesto, PGD Prečna in Zbure.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Elaborat vaje (Word datoteka)