Facebook
Twitter
YouTube

Dan CZ, Črnomelj (4. 3. 2008)

Ob dnevu Civilne zaščite, 1. marcu, , je bila 29. februarja 2008, v restavraciji Štajdohar v Občini Črnomelj regijska svečanost. Vabilu so se odzvali pripadniki enot Civilne zaščite, gasilske organizacije, aktivisti Rdečega križa, Karitas ter člani drugih služb in organizacij v občini Črnomelj. Svečanosti so se udeležili tudi župani ali njihovi predstavniki občin Črnomelj, Metlika, Semič, Šentjernej, Trebnje, Mokronog-Trebelno in Žužemberk, predstavniki zavodov, inšpekcijskih služb in policije.

Ob dnevu Civilne zaščite, 1. marcu, , je bila 29. februarja 2008, v restavraciji Štajdohar v Občini Črnomelj regijska svečanost. Vabilu so se odzvali pripadniki enot Civilne zaščite, gasilske organizacije, aktivisti Rdečega križa, Karitas ter člani drugih služb in organizacij v občini Črnomelj. Svečanosti so se udeležili tudi župani ali njihovi predstavniki občin Črnomelj, Metlika, Semič, Šentjernej, Trebnje, Mokronog-Trebelno in Žužemberk, predstavniki zavodov, inšpekcijskih služb in policije. Poveljnik Civilne zaščite občine Črnomelj Anton Banovec se in. je zahvalil vsem članicam in članom ekip prve pomoči, ki se redno udeležujejo tekmovanj in strokovnih seminarjev. Posebej pa je omenil velik doprinos dela gasilskih enot, ki s svojim neumornim delovanjem predstavljajo jedro delovanja organiziranih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini. Slavnostni govornik je bil namestnik generalnega direktorja Uprave RS za zaščito in reševanje, Branko Dervodel. Nanizal je dogodke iz prejšnjega leta in poudaril pomen sil za zaščito in reševanje. Čestital je vsem dobitnikom priznanj in se zahvalil vsem silam ki so in še bodo v pomoč ljudem v stiski ob naravnih in drugih nesrečah. Priznanja Civilne zaščite Občine Črnomelj so prejeli: - Prostovoljno gasilsko društvo Sinji vrh; bronasti trak CZ Občine Črnomelj, - Stanislav Starc in Robert Kastelec; srebrni trak CZ Občine Črnomelj, - PGD Dobliče; zlati trak CZ Občine Črnomelj, - PGD Vinica; zlati trak CZ Občine Črnomelj. Poveljnik štaba CZ za Dolenjsko France Gole in vodja Izpostave URSZR Novo mesto, Jože Udovič pa sta podelila priznanja pripadnikom in organizacijam dolenjske regije: - Janez Bergant, poveljnik Gasilske zveze; bronasti znak CZ, - Martin Kambič, PGD Semič; bronasti znak CZ, - Peter Šneljer, PGD Radovica; bronasti znak CZ, - PGD Dobliče; srebrni znak CZ, - PGD Vinica; srebrni znak CZ, - PGD Žužemberk; zlati znak CZ. V kulturnem delu programu je sodeloval Fantovski kvintet iz Semiča in Viniški tamburaši, ki so s svojo pesmijo in glasbo popestrili prijetno srečanje.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE