Facebook
Twitter
YouTube

DELOVNO SREČANJE RDEČEGA KRIŽA SLO. IN IZP. URSZR NOVO MESTO (29. 1. 2008)

29. januarja 2008 smo na Izpostavi URSZR Novo mesto gostili predstavnike Rdečega križa in Civilne zaščite. Rdeča nit srečanja je bila na organiziranju in izobraževanju ekip prve pomoči v skladu z uredbo o organiziranju ekip prve pomoči v občinah in podjetjih.

29. januarja 2008 smo na Izpostavi URSZR Novo mesto gostili predstavnike Rdečega križa in Civilne zaščite. Sestanka se je udeležil generalni sekretar RK, g. Janez Pezelj, ga. Darja Horvat, strokovna sekretarka RK, ga. Barbara Ozimek, sekretarka območne organizacije iz Novega mesta, Višji svetovalec za ZiR MO Novo mesto, Fikret Fejzič in predstavniki Izpostave URSZR Novo mesto. Rdeča nit srečanja je bila na organiziranju in izobraževanju ekip prve pomoči v skladu z uredbo o organiziranju ekip prve pomoči v občinah in podjetjih. Želja vseh je bila, da bi organizirali čimveč ekip PP, ki bi intervenirale v izrednih razmerah in se udeleževale regijskih preverjanj ekip PP. Po dogovoru o nadalnjih aktivnostih smo si ogledali Regijski center za obveščanje in nove skladiščne prostore Območne organizacije RK Novo mesto.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE