Facebook
Twitter
YouTube

Razpis nagradnega natečaja (3. 10. 2017)

Izpostava URSZR Nova Gorica razpisuje nagradni natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo: NARAVNE IN DRUGE NESREČE ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI 112.

Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem ni državnem nivoju, v štirih starostnih kategorijah. Likovni in literarni izdelki morajo na Izpostavo URSZR Nova Gorica, Sedejeva 9, prispeti do 5.2.2018. Vsem matičnim osnovnim šolam in vrtcem je bil razpis poslan tudi v fizični obliki. Prosimo matične šole in vrtce, da z razpisom seznanijo tudi svoje podružnične šole in vrtce v svoji sestavi. Vsebina razpisa in obrazec za oznako likovnih in literarnih del, sta prilogi te objave.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis (Word datoteka)

Obrazec (Word datoteka)