Facebook
Twitter
YouTube

Razpis nagradnega natečaja (23. 9. 2016)

Izpostava URSZR Nova Gorica razpisuje nagradni natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo "NARAVNE IN DRUGE NESREČE – POZOR, NEVARNE SNOVI"

Natečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih kategorijah. Likovni in literarni izdelki morajo prispeti na Izpostavo URSZR Nova Gorica, Sedejeva 9,  do 10.2.2017. Vsem šolam matičnim osnovnim šolam in vrtcem je bil razpis poslan tudi v fizični obliki. Matične šole in vrtci naj z razpisom seznanijo tudi podružnične šole in vrtce v njihovi sestavi. Vsebina razpisa in obrazec za oznako likovnih in literarnih del, sta prilogi te objave.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Natečaj-razpis (Word datoteka)

Natečaj-obrazec (Word datoteka)