Facebook
Twitter
YouTube

Razpis nagradnega natečaja (16.9.2015)

Izpostava URSZR Nova Gorica  razpisuje nagradni natečaj za likovna in literarna dela, tokrat na temo »NARAVNE IN DRUGE NESREČE – DELUJMO PREVENTIVNO«.

patečaj poteka dvostopenjsko, na regijskem in državnem nivoju, v štirih starostnih kategorijah. Likovni in literarni izdelki morajo prispeti na Izpostavo URSZR Nova Goricaj do 5.2.2016. Regijska komisija bo iz vsake kategorije izbrala 5 del in jih poslala na državni izbor. Na regijskem nivoju bodo izbrana dela nagrajena, nagrajen bo tudi najaktivnejši vrtec in osnovna šola. Državni izbor bo opravljen do 25. aprila 2016. V maju 2016 bo v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje na Igu zaključna prireditev državnega natečaja, kjer bodo 35 avtorjem in njihovim mentorjem podeljene nagrade.
Vsem šolam matičnim osnovnim šolam in vrtcem je bil razois poslan tudi v fizični obliki. Matične šole in vrtci naj z razpisom seznanijo tudi podružnične šole in vrtce v njihovi sestavi.
Vsebina razpisa in obrazec za oznako likovnih in literarnih del, sta prilogi te objave.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Razpis (PDF datoteka)

Obrazec (Word datoteka)