Facebook
Twitter
YouTube

Dan CZ 2006 (22. 3. 2006)

16.03.2006 je Izpostava NG organizirala praznovanje ob dnevu CZ v Tolminu. Ob tej priliki je bilo podeljeno 12 priznanj CZ. Slavnosti sta se udeležila tudi podpredsednik državnega zbora dr.Vasja Klavora, ki je tudi član ReŠCZ in namestnik generalnega direktorja URSZR g. Dervodel Branko, ki je imel tudi slavnostni nagovor.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE