Facebook
Twitter
YouTube

Sporočilo za javnost glede ukrepov odprave posledic škode (15. 11. 2012)

Sporočilo za javnost glede ukrepov odprave posledic škode v gospodarstvu po polavah v letu 2012

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE