Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrt ob jedrski nesreči (10. 2. 2012)

Na podlagi 18.člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (UL RS št.3/2002,17/2002 17/2006 in 76/2008),objavljamo javno predstavitev sprejetega Načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči za Severno primorsko regijo- verzija 3. Vsi zainteresirani se lahko omenjeni Načrt ogledate na sedežu izpostave URSZR Nova Gorica, Sedejeva 9 v Novi Gorici vsak dan od 08.00 do 14.30 ure in sicer od 10.2.2012 do 10.03.2012.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Načrt-jedrska nesreča (PDF datoteka)