Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrt ob nesreči zrakoplova (20. 12. 2010)

Na podlagi 18.člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (UL RSšt.3/2002,17/2002 17/2006 in 76/2008),objavljamo javno predstavitev sprejetega in potrjenega načrta zaščite in reševanja v SP regiji. Na novo je sprejet Regijski načrt ZRP ob nesreči zrakoplova. Vsi zainteresirani si lahko načrt ogledate na sedežu izpostave URSZR Nova Gorica,Sedejeva 9 v Novi Gorici vsak dan od 08.00 do 14.30 ure in sicer od 21.12.2010 do 21.01.2011.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE