Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrt ZRP v predorih Barnica in Podnanos (4. 2. 2010)

Na podlagi 18.člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (UL RSšt.3/2002,17/2002 17/2006 in 76/2008),objavljamo javno predstavitev sprejetega in potrjenega načrta zaščite in reševanja v SP regiji. Na novo je sprejet Regijski načrt ZRP v pokritih vkopih Rebernice I in Rebernice II ter predorih Barnica in Podnanos. Vsi zainteresirani si lahko načrt ogledate na sedežu izpostave URSZR Nova Gorica,Sedejeva 9 v Novi Gorici vsak dan od 08.00 do 14.30 ure in sicer od 05.02.2010 do 08.03.2010.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

(PDF datoteka)