Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrti ZRP (29. 1. 2008)

Na podlagi 18.člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (UL RSšt.3/2002,17/2002 in 17/2006),objavljamo javno predstavitev sprejetih in potrjenih načrtov zaščite in reševanja v SP regiji. Na novo sta sprejeta načrta ZRP za nevarne snovi in snežne plazove. Vsi zainteresirani si te načrte lahko ogledate na sedežu izpostave URSZR Nova Gorica,Sedejeva 9 v Novi Gorici vsak dan od 08.00 do 14.30 ure in sicer od 30.01.2008 do 03.03.2008.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE