Facebook
Twitter
YouTube

Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2020 (27. 11. 2019)

Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2020.

V skladu s 13. členom Uredbe o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/95, 76/01) je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje dne 19.11.2019 objavila razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite v letu 2020, ki bodo podeljena praviloma ob 1. marcu - Dnevu Civilne zaščite.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE