Facebook
Twitter
YouTube

NAČRT IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA v ICZR Ig v letu 2017 (6.1.2017)

Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS v letu 2017.

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE