Facebook
Twitter
YouTube

Regijski načrti zaščite in reševanja (8. 5. 2015)

Izpostava URSZR Murska Sobota ima izdelane in usklajene naslednje načrte zaščite in reševanja:

  1. Delni regijski načrt zaščite in reševanja ob potresu v Pomurju, verzija 3.0

  2. Regijski načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči ali radiološki nesreči v Pomurju, verzija 3.0

  3. Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči zrakoplova v Pomurju, verzija 3.1

  4. Regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali v Pomurju, verzija 2.0

  5. Regijski načrt zaščite in reševanja ob železniški nesreči v Pomurju, dopolnjena verzija 1.1

  6. Regijski načrt zaščite in reševanja ob množični nesreči na avtocesti za pomursko regijo, verzija 2.0

  7. Regijski načrt zaščite in reševanja ob uporabi orožij ali sredstev za množično uničevanje v teroristične namene oz. terorističnem napadu s klasičnimi sredstvi, verzija 4.0

  8. Regijski načrt zaščite in reševanja ob nesreči na vrtini v Pomurju, verzija 1.0

  9. Operativni načrt ukrepanja ob manjših nesrečah z nevarnimi snovmi in nenadnih onesnaženjih vodotokov v Pomurju, verzija 1.0

  10. Regijski načrt zaščite in reševanja ob poplavah v Pomurju, verzija 3.0

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJEPRILOGE

Načrt_POPLAVA (PDF datoteka)

Načrt_AVTOCESTA (PDF datoteka)

Načrt_NEVARNE SNOVI (PDF datoteka)

Načrt_VRTINE (PDF datoteka)

Načrt_ZRAKOPLOV (PDF datoteka)

Načrt_POTRES (PDF datoteka)

Načrt_BOLEZNI ŽIVALI (PDF datoteka)

Načrt_ŽELEZNICA (PDF datoteka)

Načrt_TERORIZEM (PDF datoteka)

Načrt_JEDRSKA (PDF datoteka)