Facebook
Twitter
YouTube

Dogodki izpostave Murska Sobota (RSS)

14. 3. 2017
VABILO- NATEČAJ NARAVNE IN DRUGE NESREČE – POZOR, NEVARNE SNOVI!
Vabilo na prireditev ob zaključku 21. regijskega natečaja za najboljša likovna in literarna dela na temo "NARAVNE IN DRUGE NESREČE – POZOR, NEVARNE SNOVI!" v šol. letu 2016/2017.
3. 3. 2017
OBELEŽITEV 1. MARCA – DNEVA CIVILNE ZAŠČITE V POMURJU V LETU 2017
Osrednja regijska slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite s podelitvijo priznanj Civilne zaščite v letu 2017 v Pomurju, Murska Sobota, 3. marec 2017
20. 2. 2017
Vabilo na podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2017
Vabilo na osrednjo regijsko slovesnost ob 1. marcu – dnevu Civilne zaščite s podelitvijo nagrad in priznanj Civilne zaščite za leto 2016, Murska Sobota, 3. marec 2017.
7. 2. 2017
Evropski dan številke za klic v sili 112
Evropska komisija je 11. februar razglasila za evropski dan številke za klic v sili 112. Prebivalci Slovenije, tako kot tudi ostali prebivalci Evropske unije, jo kličejo, ko potrebujejo pomoč oziroma so ogroženi življenja ljudi ali živali ter varnost premoženja ali okolja. Učinkovit odziv na brezplačno številko za klic v sili in koordinacijo pomoči ob naravnih in drugih nesrečah zagotavljajo centri za obveščanje 24 ur dnevno in 365 dni v letu.
31. 1. 2017
DELNI NAČRT ZIR OB POJAVU EPIDEMIJE OZ. PANDEMIJE NALEZ. BOLEZNI
V skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. list RS, št. 24/2012) je Izpostava URSZR Murska Sobota izdelala Delni regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Pomurju, verzija 1.0.

Delni regijski načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v Pomurju, verzija 1.0 je usklajen z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 1.0. Izdelan je po predhodnih usklajevanjih z nosilci dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči ter javni objavi predloga delnega regijskega načrta.

Omenjen delni načrt si lahko ogledate v prilogi ali na sedežu Izpostave URSZR Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota, v času uradnih ur po predhodni najavi.

Kontaktna oseba: Klavdija Lebar-Gerebic, tel. 02 535 22 32

KL-G
6. 1. 2017
NAČRT IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA v ICZR Ig v letu 2017
Uprava RS za zaščito in reševanje je objavila Načrt izobraževanja in usposabljanja s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje RS v letu 2017.
29. 11. 2016
Vabilo - Analiza vodotokov in posledic ob poplavah v Pomurju
Agencija RS za okolje v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje, Izpostavo Murska Sobota organizira v torek, 6. 12. 2016, ob 11. uri v veliki predavalnici Gasilskega doma Murska Sobota, Cankarjeva 75, Murska Sobota, sestanek na temo izboljšanja in okrepitve sodelovanja v sistemu zgodnjega opozarjanja v primeru poplav na območju Pomurja.
23. 11. 2016
Razpis za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite 2017
Objava razpisa Uprave RS za zaščito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaščite za leto 2017.
<<< Prejšnjih 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Naslednjih 10 >>>

ČASOVNO OBDOBJE