Facebook
Twitter
YouTube

SAFETY 2006, Tulln

Udeležba dveh osnovnošolskih ekip OŠ Puconci na evropskem otroškem tekmovanju iz varnosti »SAFETY 2006«, v Tullnu, v Avstriji.

Že več let poteka aktivno obmejno sodelovanje med Izpostavo URSZR Murska Sobota in obmejnima avstrijskima deželama Štajersko in Gradiščansko na področju varstva pred naravnimi in drugimi .

V sklopu aktivnosti tega sodelovanja je bila Slovenija (Uprava RS za zaščito in reševanje) letos povabljena, s strani Ministrstva za notranje zadeve Avstrije in Zveze Civilne zaščite Avstrije, k sodelovanju na prvo evropsko otroško tekmovanje iz varnosti "SAFETY 2006", ki je potekala v času od 22.6. do 23.6.2006 v Tullnu. Sočasno je v tem času potekala tudi državna otroška olimpiada varnosti "SAFETY TOUR 2006", na katero so se uvrstile prvouvrščene avstrijske osnovnošolske ekipe deželnih tekmovanj. Evropskega otroškega tekmovanja iz varnosti "SAFETY 2006", so se udeležile osnovnošolske ekipe iz Avstrije, Madžarske, Slovenije, Slovaške, Češke in Nemčije.

Slovenija je sodelovala z dvema osnovnošolskima ekipama učencev 4. razreda iz Osnovne šole Puconci, ki sta se pred tem že udeležili deželne olimpiade v Voitsbergu, v sosednji avstrijski deželi Štajerski in tam dosegli tudi zavidljive rezultate. Osnovna šola Puconci sodeluje na okrajnih oz. deželnih olimpiadah varnosti "Safety tour" v obmejni avstrijski deželi Štajerski že štiri letazapored. Poleg osnovnošolskih ekip z mentoricama, so se olimpiade udeležili tudi ravnatelj OŠ Pucanci, župan občine Puconci, predstavnika OGZ Puconci in predstavnika Izpostave URSZR Murska Sobota, ki je tudi vodila vse potrebne aktivnosti v zvezi s pripravami in sodelovanjem slovenskih ekip na tekmovanju.


V četrtek, 22.6.2006 je bila v Izobraževalnem centru za Civilno zaščito in gasilstvo Spodnjeavstrijske dežele v Tullnu, organizirana predstavitev dela in opreme reševalnih služb in organizacij oziroma društev, ki sodelujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Spodnjeavstrjski deželi (kot so gasilci, kinologi, taborniki, idr.) . V sklopu tega izobraževalnega centra je tudi novi center za obveščanje (LWZ) Spodnjeavstrijske dežele. Center za obveščanje, ki je trenutno še v izgradnji oz. poskusnem delovanju, si je lahko ogledala delegacija Izpostave URSZR Murska Sobota in se ob obisku tudi dogovorila za ponovni ogled v decembru 2006, ko bo center že v popolnem operativnem delovanju.

V petek, 23.6.2006 je potekalo tekmovanje na športnem igrišču J. Keiblinger–Stadion v Tullnu. Otvoritev tekmovanja je bila svečana, v pozdravnih nagovorih pa posebej pozdravljena slovenska delegacija z osnovnošolskima ekipama iz Pomurja.
Učenci so morali svoje znanje in spretnosti pokazati skozi igro. Delovne točke so bile sestavljene iz osnov zaščite in reševanja, gasilstva, prve medicinske pomoči, javnega alarmiranja, samozaščitnih ukrepov, kakor tudi posameznih spretnosti (kombinacija vožnje s kolesom z upoštevanjem znanja cestno prometnih predpisov, sestavljanja klicnih številk za klic v sili, sestavljanja znakov za označevanje nevarnih snovi ipd.).
Ekipi Osnovne šole Puconci sta med tujimi ekipami zasedli šesto in osmo mesto, kar ni slab rezultat glede na to, da so v osnovnošolskih učnih programim drugih sodelujočih osnovnih šol na tekmovanju, vsebine iz varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varnosti, splošne obvezne učne vsebine pri posebnih predmetih. Najboljše ekipe so poleg priznanj in pokalov prejele tudi praktične nagrade.

Izpostava URSZR Murska Sobota je ob tej priložnosti dobila tudi povabilo in delno sponzorstvo Zveze Civilne zaščite Štajerske za organizacijo podobne otroške olimpiade varnosti "SAFETY" , ki bi se naj izvedla za osnovne šole v Pomurju v terminu 12.10.2006.

Za ponujeno pomoč pri zastopanju Slovenije na prvem evropskem otroškem tekmovanju iz varnosti "SAFETY 2006", se najlepše zahvaljujemo vodstvu Osnovne šole Puconci, mentoricema ekip ter sodelujočim otrokom iz 4a in 4b razreda, ter obenem čestitamo za dosežene rezultate.

MaSm/KlLe

nazaj
na seznam

ČASOVNO OBDOBJE